Työterveys

Työterveyshuollon käsitteet, käytännöt ja mahdollisuudet tukea työkykyä

Milloin työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto?

  • Jos yrittäjällä on yksikin työntekijä palkkasuhteessa, velvoittaa laki yrittäjän järjestämään ennaltaehkäisevän (KL I) työterveyshuollon. Sairaanhoidon järjestäminen (KL II) on työnantajalle vapaaehtoista.
  • Yhdistämällä ennaltaehkäisevä ja sairaanhoidollinen työterveyshuolto, pystytään tehostamaan työterveyshuollon kykyä reagoida työkykyä uhkaaviin tilanteisiin. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.
  • Laki ei velvoita yrittäjää järjestämään itselleen työterveyshuoltoa.

Täytyykö työterveyshuollon palvelut järjestää myös määräaikaisille, osa-aikaisille, tuntityöntekijöille ja sesonkityöntekijöille?

  • Työnantajan tulee järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (KL I) myös näille työntekijöille.
  • Jos työnantaja tarjoaa työntekijöille sairaanhoidollisen työterveyshuollon, on palveluiden oltava yhtä laajat kaikille työntekijöille. Tästä on hyvin harvoja poikkeuksia, esimerkkinä tilanne, jossa yrityksellä on työntekijöitä usealla paikkakunnalla ja heille ei ole mahdollista hankkia saman laajuisia sairaanhoidollisia työterveyspalveluita.
  • Lisätietoa: Kela

Mistä työterveyshuollon palvelut voi hankkia?

  • Kunnallisilta terveyskeskuksilta
  • Työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetuilta yksityisiltä palveluntuottajilta
  • Järjestämällä työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa

Työterveyshuoltoa järjestäviä tahoja löydät Työterveyslaitoksen hakukoneesta

Mitä tapahtuu, jos työnantaja ei järjestä työterveyshuoltoa?

  • Työsuojeluviranomainen valvoo sakon uhalla, että työterveyshuolto järjestetään.