Kemialliset altisteet

Kemialliset altisteet

Työnantajan velvollisuus on ylläpitää kemikaaliluetteloa työssä käytettävistä kemikaaleista ja koota näiden käyttöturvatiedotteet työntekijöiden saataville. Kemikaaliluettelo tulee toimittaa myös työterveyshuoltoon esiselvityksen yhteydessä. Työnantajan velvollisuus on kertoa kemikaaleihin liittyvistä vaaroista ja perehdyttää työntekijöille kemikaalien käyttö sekä niiltä suojautuminen. Työnantajan tulee myös selvittää, onko työpaikalla käytössä herkistäviä, vaarallisia tai SVHC-aineita (Määritelty REACH-asetuksessaluvanvaraisiksi), jotka on pyrittävä korvaamaan vähemmän vaarallisilla aineilla. Syöpävaarallisille aineille altistuvat tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin. Työnantajan tulee myös varmistaa, että aineita käsitellään oikeanlaisissa astioissa ja tiloissa, vaaraominaisuudet on merkitty asianmukaisesti ja jätehuolto on hoidettu asetusten mukaisesti. Työntekijän tulee ilmoittaa työhön liittyvistä vaaroista työnantajalle.

Lisätietoja: Työterveyslaitos, Työsuojelu