Altisteet

Altisteet

Työtehtävissä saatetaan altistua psykososiaalisille, fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille altisteille. Työntantaja huomioi altisteiden aiheuttamat riskit osana riskinarviointia. Työntekijöiden tulee aina kertoa havaitsemistaan työhön liittyvistä riskeistä työnantajalle. Altisteet käydään läpi osana työterveyshuollon suorittamaa työpaikkaselvitystä ja toimintasuunnitelmassa työterveyshuolto ottaa kantaa altisteiden terveydelliseen merkitykseen. Altisteiden aiheuttamat riskit pyritään poistamaan ensisijaisesti teknisin toimenpitein. Jos niiden poistaminen ei onnistu, on pyrittävä mahdollisimman vähäiseen työntekijöiden altistumiseen ja työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön tarvittavat suojaimet ja mittaukset.