Työterveystarkastukset

Työterveystarkastukset

Työterveystarkastus järjestetään työterveyshuollon, työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Tarkistuksia on sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia. Työntekijän täytyy osallistua lakisääteisiin ja työnantajan perustelemiin terveystarkastuksiin, kieltäytyminen voidaan tulkita irtisanomisperusteeksi. Vapaaehtoisia tarkastuksia suunnitellaan tarpeen mukaan. Terveystarkastuksessa selvitetään työntekijän terveys ja toimintakyky haastattelun ja kliinisen tutkimuksen avulla. Tarvittaessa hyödynnetään laboratoriotutkimuksia ja muita mittauksia. Tarkastuksiin vaikuttaa muun muassa toimiala, työn kuormitus, työskentelyolosuhteet, altisteet, työntekijän ikä ja sukupuoli. Terveystarkastusten tekemisestä sovitaan toimintasuunnitelmassa.

Mahdollisia aiheita terveystarkastukselle:

  • Tunnistaa työn terveysvaarat ja antaa tietoa niiden torjunnasta
  • Seurata tehtyjen muutosten vaikutusta työhön
  • Selvittää työntekijän altistuminen ja altisteen mahdollisesti aiheuttamat terveyshaitat
  • Selvittää terveydentilan tai sen muutoksen vaikutus työkykyyn
  • Selvittää työtehtävien tai yrityksen toimintatapojen muutosten vaikutus työkykyyn
  • Tunnistaa ammattitaudit ja suunnitella jatkotutkimukset ja hoidot