Työterveyshuoltosopimus

Työterveyshuoltosopimus

Työterveyshuoltosopimus on kirjallinen sopimus, josta ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimus on tarkistettava, jos olosuhteet muuttuvat. Yleisillä järjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi työterveyshuoltopalveluiden osoitteita ja aukioloaikoja. Palveluiden laajuudella tarkoitetaan, ovatko sovittavat palvelut vain lakisääteiset (KL I) vai sisältyykö palveluihin myös sairaanhoito (KL II) tai muita palveluita. Työnantajan tulee käsitellä sopimus yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Sopimuksen tulee olla nähtävillä ja kaikkien luettavissa työpaikalla.