Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma

Lain mukaan työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Työnantaja laatii sen työntekijöiden tai työntekijöiden edustajan kanssa. Työsuojelun toimintaohjelman sisältö ja laajuus määräytyvät yrityskohtaisesti. Toimintaohjelma koostuu työpaikan nykytilan arvioinnista ja kehittämisohjelmasta. Riskien arvioinnin perusteella asetetaan kehittämistavoitteet aikatauluineen. Vastuu työsuojelun toimintaohjelman järjestämisestä on työnantajalla.

Työsuojelun toimintaohjelmaan sisältyy:

  • Työsuojeluvastuut
  • Työsuojeluyhteistoimnan järjestäminen työpaikalla
  • Työtapojen, työtilojen ja työyhteisön tilan tarkkailu ja seuranta
  • Työtapaturmien ja muiden vaaratilanteiden tutkinta
  • Työterveyshuollon järjestäminen
  • Henkilöstön perehdyttäminen
  • Työsuojelunäkökulman liittäminen hankintoihin ja muutoksiin
  • Mikäli yrityksellä on päihdeohjelma, siihen liittyvät tiedot voidaan yhdistää työsuojelun toimintaohjelmaan

Lisätietoja: Työsuojelu, Työturvallisuuskeskus