Työsuojeluhenkilöstö

Työsuojeluhenkilöstö

Työpaikalla on oltava työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö. Työntekijöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu, joka on valittava, jos työpaikalla on yli 10 työntekijää. Työsuojelutoimikunta on perustettava, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Usein työnantajan edustajia on neljäsosa toimikunnan jäsenistä. Yhteensä jäseniä on yleensä 4, 8 tai 12. Toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Laajaa työntekijäryhmää ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelutoimikunta tekee työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia kehittämisehdotuksia työnantajalle sekä seuraa työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toteutumista. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on myös tehdä esityksiä työsuojelukoulutuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan.

Lisätietoja: Kela, Työsuojelu