Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys (perusselvitys)

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan edellytys. Se tehdään aina työterveyshuollon alkaessa, yrityksen toiminnan muuttuessa tai jos työterveyshuolto havaitsee perustellun tarpeen selvityksen tekemiseksi. Työpaikkaselvitys tehdään yleensä mahdollisimman pian työterveyshuoltosopimuksen jälkeen. Työpaikkaselvityksen tarkoituksena on työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja terveydellisen merkityksen arviointi. Läpi käydään muun muassa työolot, työmenetelmät, mahdolliset altisteet, muut terveysriskit ja ensiapuvalmius. Selvitys tehdään yrityksen tiloissa ja tavoitteena on arvioida myös työntekijöiden työskentelyä. Työpaikkaselvityksen pohjalta suunnitellaan muu toiminta, esimerkiksi terveystarkastukset ja niiden sisältö. Käynnin jälkeen laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työpaikkaselvitys on Kela-korvauksen edellytys. Kela ei toistaiseksi korvaa etänä tehtyjä työpaikkaselvityksiä.

Kohdennettu työpaikkaselvitys

Jos perusselvitys ei anna riittävää kuvaa työpaikan tilanteesta ja riskien terveydellisestä merkityksestä, tehdään kohdennettu työpaikkaselvitys. Sen tekemisessä voidaan hyödyntää työterveyshuollon asiantuntijoita, esimerkiksi työfysioterapeuttia tai työpsykologia.