Riskinarviointi

Riskinarviointi

Työnantajan velvollisuus on tehdä työn vaarojen, kuormitustekijöiden ja riskien arviointi. Työn vaaroja arvioitaessa selvitetään työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida näiden tekijöiden terveydellinen merkitys. Riskit pyritään poistamaan vaadittavilla toimenpiteillä. Jos riskin poistaminen ei onnistu, on riski saatava toimenpiteillä mahdollisimman pieneksi ja vähintäänkin hallittavalle tasolle. Apua arvioinnin tekoon voi pyytää asiantuntijoilta, esimerkiksi tapaturmavakuutusyhtiöstä tai työterveyshuollosta.

Lisätietoja: Työturvallisuuskeskus