Päihdeohjelma

Päihdeohjelma

Jos työntekijöille tai työnhakijoille aiotaan tehdä huumausainetestejä, tulee työnantajalla olla työterveyshuoltolain mukainen päihdeohjelma. Päihdeohjelmaa koskevat asiat käsitellään yhteistyössä työnantajan, työterveyshuollon, työsuojelun ja työntekijöiden edustajien kanssa. Vain työntekijä voi toimittaa huumausainetodistuksen työnantajalle. Päihdeohjelmaan liittyvät tiedot voidaan yhdistää työsuojelun toimintaohjelmaan tai laatia ne erillisinä asiakirjoina. Päihdeohjelmaa tulee päivittää ja kehittää. Työterveyslaitoksen esimerkki päihdeohjelmasta ja vastuiden jakamisesta löytyy Työterveyslaitoksen sivustolta.

Päihdeohjelmaan kuuluu:

  • Työpaikan päihdehaittoja ennaltaehkäisevä toiminta: Koulutus ja tiedottaminen, päihteetön työilmapiiri, alkoholittomien vaihtoehtojen mahdollistaminen tilaisuuksissa
  • Ongelmien varhainen tunnistaminen ja neuvonta: Työterveyshuollon hyödyntäminen, työntekijän huoli työkaverista, esimiehen huoli työntekijästä
  • Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus: Yhteys työterveyshuoltoon, jossa tehdään työkykyarvio, tilanteen kartoitus ja laaditaan kuntoutussuunnitelma mahdollisesti päihdeasiantuntijoita hyödyntäen. Kuntoutus voidaan järjestää työterveyshuollossa, A-klinikassa tai muussa sopivaksi katsotussa päihdehoitopaikassa. Työterveyshuollossa järjestetään työterveysneuvottelu, jossa sovitaan kuntoutussuunnitelman toteutus, kesto, vastuualueet, seuranta ja seuraamukset, jos kuntoutussuunnitelma ei toteudu. Päihdeongelmaan, hoitoonohjaukseen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia.

Lisätietoja: Päihdeohjelman kehittäminen, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, A-klinikka, Ehkäisevä päihdetyö, huumetestien tekeminen työpaikalla