Köszönti a Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

VONULÓ RAJ

A Pusztamérges községi önkéntes tűzoltók jelenleg 28 fővel vesznek részt a munkában már több mint 75 éve! A Tűzoltóság egyesületi formában működik és ellátja a településen a kisebb tűzoltási, katasztrófavédelmi feladatokat.

KAPCSOLATTARTÁS

Kiemelt feladatunk a lakosság tűzoltási ismereteinek gyarapítása és az egyesület tevékenységének megismertetése. Ennek érdekében rendszeresen nyílt napokat szervezünk - az autó és a csapatzászló szentelése igazi közösségi esemény volt.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Fontos mérföldkövek, ha a tagjaink közül kiemelkedő munkát vagy huzamosabb ideig jelentős feladatok ellátását vállalja valaki. A jubiláló tagok köszöntése hagyományosan az éves közgyűlés napirendi pontjai között szerepel.

A GÉPJÁRMŰ

Az egyesület munkáját egy Észak-Rajna-Wesztfália tartománytól kapott Magirus Deutz gépjármű fecskendő segíti, amelynek karbantartását, műszaki állapot megőrzését szintén az egyesület látja el.

A SZERTÁR

Gépjárműnek, felszerelésnek helyet adó épületünket, annak helyiségeit rendszeresen korszerűsítjük, karbantartjuk. Egy pályázatnak köszönhetően a nyílászárókat néhány éve műanyagra cseréltük ki.

VERSENYEK

Csapatunk felkészültségét rendszeresen fejlesztjük, szinten tartjuk. Ennek biztosítása képpen a havi összejöveteleken is versenyszerűen gyakoroljuk a szakmai fogásokat, amelyeket meg is osztunk egymással.

Az önkéntes tűzoltók a polgárőrség sorait is erősítik. A felek széleskörűen együttműködnek a falu közbiztonsága, lakóinak élet- és vagyonbiztonsága megteremtésében, a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában a rendelkezésre álló személyi feltételek és anyagi, technikai eszközök célszerű, összehangolt alkalmazásában. A helyi polgárőrség minden alkalommal segíti a helyszínre vonulást és a hatékony cél megközelítést.

Tagjaink között vannak akik több mint 50 éve végzik ezt az odaadó tevékenységet. Az idősebb tagoktól rengeteg gyakorlati és elméleti tanácsot kapunk, melyeket jól tudunk hasznosítani tevékenységünk során. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, tudásukra, tapasztalatukra és arra, hogy együtt dolgozhatunk velük !

Az egyesület munkáját 2010-től gyakori személycserék, vezetőségi tagok lemondása nehezítette. Mint arról annak idején hírt adtunk, egyesületünk elhivatott és agilis vezetője Kormos Sándor tragikus hirtelenséggel elhunyt. Sanyi nagyon sokat tett a csapatért, előre jutásáért, szakmai kapcsolatrendszerének fejlődéséért. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Utódai előtt követendő példaként áll munkássága.

Az egyesületünk fő támogatója az önkormányzat - amit ez úton is köszönünk! Igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeinket. Ebben pedig a szakmai szervezeteink vannak segítségünkre. Így tudtunk egységes formaruhát vásárolni és eszközállományunk fejlesztésére, bővítésére is tudunk némi összeget fordítani. Számíthatunk a magánszemélyek, vállalkozók támogatására és évről évre jelentős az összeg is, amelyet a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából kapunk.

Büszkén mondhatjuk, hogy a csapatunk egy remek, összetartó, a lehetőségek szerint jól képzett és sokat tapasztalt közösség.