Tư vấn luật ATS

Dịch Vụ Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp Của Công Ty Luật ATS

Với chuyên môn sâu rộng, công ty luật ÁT cam kết hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong mọi lĩnh vực. Sau đây là các giao dịch tiêu biểu của ATS với khách hàng doanh nghiệp:

Tư vấn doanh nghiệp

  • Tư vấn Tập đoàn Samsung, LG của Hàn Quốc và các công ty thành viên về quản lý dự án, tài chính, thuế và lao động sau khi được cấp phép.

  • Tư vấn Công ty Focus Travel xây dựng quy trình quản lý doanh nghiệp, tái cơ cấu vốn và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

  • Xây dựng quy chế quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp cho nhiều tập đoàn và công ty.

Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp:

  • Cung cấp ý kiến pháp lý cho Công ty Liên doanh Daewoo Hotel Việt Nam về việc chuyển nhượng vốn cho đối tác Việt Nam.

  • Tư vấn Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Nguyễn Kim trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

  • Tư vấn cho một công ty phần mềm trong giao dịch chuyển nhượng Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài.

  • Tư vấn và soạn thảo thỏa thuận, thực hiện các thủ tục cho một số nhà đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản bao gồm khu văn phòng và trung tâm thương mại tại các tòa nhà, khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh để chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác.

Xem thêm các tư vấn giao dịch đầu tư khác của công ty Luật ATS tại đây