Türkiye Organik Ağı

Türkiye Organik Ağı sayfasına hoşgeldiniz. 

BASIN BÜLTENİ

                                                                                                                                              20.03.2022

 TÜRKİYE ORGANİK AĞI (TORA) KURULDU

Türkiye Organik Ağı (TORA), organik ürünler ve girdilerinin üretiminden tüketimine tüm aşamalarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla 20 Martta hayata geçirildi. Aralarında Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve BUĞDAY Derneği’nin de bulunduğu Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları tarafından kurulan TORA,  yerel ve ulusal düzeyde yapılacak faaliyet ile üretici ve tüketici dostu sürdürülebilir organik tarıma yönelik farkındalığı artırmak için çalışacak.

TORA, gıda ve gıda dışı organik ürünlerin ve girdilerinin üretim-tüketim zincirindeki tüm faaliyet alanlarında uzun vadeli planlamayı gerekli görüyor; ihtiyaç odaklı, yerelliğe ve kendine yeterliliğe öncelik veren bir bakış açısını savunuyor. Doğadan toplamadan standart oluşturmaya, tüm eğitim, pazarlama ve lobicilik uygulamalarında kadim ve güncel bilimsel bilgi ve pratikleri dikkate alan Ağ, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözeterek, adil bir bakış açısını egemen kılmayı hedefliyor.

Ülkemizde yoğun girdi kullanarak endüstrileşen tarım-gıda sisteminin çevre ve insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunuyor. Bu sistem, iklim krizini ve beraberinde gelen sosyal sorunları da çoğaltıyor. Yerel çeşit/ırklar ile tüm ekosistemi koruyarak kamusal refahın artırılmasına hizmet etmeyi planlayan TORA organik tarım, ürün, çevre, sağlık ve hayvan refahı gibi konularda sahip olduğu önemli düzeydeki bilgi birikimini ulusal ve uluslararası etik çerçevede yaygınlaştırmayı ve bu açıdan referans alınan birincil kaynak olmayı amaçlıyor.

TORA’ya üyelik açık olup isteyen tüm kişi ve kuruluşlar, temel ilkelere ve ortak protokole uygun olarak Ağ’a üye olabiliyor. 

 TORA Kurucu Üyeleri:

TORA Üyeleri (13 Nisan 2004 tarihinde)