Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ระบบคิว ปรับ ระบบ Flow ข้อมูล ของ Hosxp 1 กรกฎาคม 2562------------------------------------ทดลองระบบคิว 8 สิงหาคม 2562------------------------------------เชื่อมระบบ LIS 18 ตุลาคม 2562------------------------------------เชื่อมระบบ Pacs 12 พฤศจิกายน 2562------------------------------------