111 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม

ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทรศัพท์ ( 032 ) 671-122

โทรสาร (032) 672-442

--------------------------------------------------------

111 Moo 6 Phet kasem Road

Tambon : Na hu Kwang

Amphur : Thap Sakae

Prachaup Khiri Khan 77130

Telephone : ( 032 ) 671-122

Fax : (032) 672-442

---------------------------------------------------------

Link ภายนอกของโรงพยาบาล :