ประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่ รพ.ทับสะแก สามารถดูข้อมูล ผ่าน Neoapp ทั้งระบบ Android และ Iphone

สนใจ ติดต่อขอรหัส การใช้งาน ที่ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทับสะแก