APP โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 895 ถนนเพชรเกษม

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074 - 211599

E-mail : t3sophon@gmail.com


ตำแหน่งที่ตั้ง