หลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น (นพต.) รุ่นที่ 27
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แสกน QRocode เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นพ. รุ่นที่ 2
หรือคลิก
https://line.me/R/ti/g/wRlIz8VWjf

กำหนดการเรียนรู้และวิธีการเข้าเรียน

กำหนดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการอบรม

ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2564 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1
วันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2564 การเรียนรู้ออนไลน์

  1. หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive | Online Data Management Course with Google Drive

  2. หลักสูตร แนวคิดริเริ่มสร้างสรรเพื่อสร้างนวัตกรรม

  3. หลักสูตร มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ช่วงที่ 2 การบรรยายในรูปแบบ Classroom ผ่านะบบ ZOOM วันที่ 13 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564
เรียนรู้ผ่าน ะบบ ZOOM ตามกำหนดการรายวิชา (กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการอบรม)

อุปกรณ์และโปรแกรมที่แนะนำในการอบรม

 1. โน๊ตบุ๊ค /คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) / แท็บเล็ตหรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน(สามารถต่อออกจอทีวีเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น)

 2. กล้องเว็บแคม (สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการติดตั้งกล้อง)

 3. หูฟัง (ในกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการความเป็นส่วนตัว)

 4. โปรแกรม ZOOM

 5. ความเร็วอินเตอร์เนท 4 mb ขึ้นไป

วิธีการขออีเมล์เพื่อใช้งานระบบ MOC e-Learning

กำหนดการ และ เอกสารประกอบการอบรม
การบรรยายในรูปแบบ Classroom ผ่าผ่านะบบ ZOOM

วิธีการต่อมือถือออกจอทีวีเพื่อความคมชัด
แบบไร้สาย (แคสต์หน้าจอ)

แบบใช้สาย