Комунальний заклад

Тростянецької районної ради

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Районна методична арена: мультимедійна презентація професійного досвіду

У листопаді 2019 року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти Тростянецького району презентують колегам набутий упродовж 2018 та 2019 років професійний досвід у системі роботи над єдиною колективною науково-методичною проблемою «Забезпечення особистісного розвитку дитини, її творчого потенціалу, підвищення рівня соціалізації та адаптації до життя у громадянському суспільстві шляхом удосконалення освітнього процесу на основі активного впровадження особистісно та компетентнісно орієнтованих підходів, реалізації педагогічного партнерства, створення нового освітньо-розвивального середовища».


Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти Тростянецького району –

учасники районної методичної арени 2019/2020 н. р.

Номінація І. Початкова освіта.

НМП. Інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах компетентнісної освіти.

Учасники – вчителі початкових класів:

  1. Голуб Валентина Олексіївна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Практична спрямованість навчання як засіб формування життєвих компетентностей молодших школярів.
  2. Драновська Людмила Володимирівна. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Творчий підхід до формування навички читання як передумова розвитку мовної особистості.
  3. Кравченко Олена Михайлівна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель початкових класів. НМП. Розвиток пізнавальних і творчих здібностей молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій.
  4. Краснікова Любов Іванівна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель початкових класів. НМП. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів шляхом організації їх навчально-пізнавальної діяльності в освітньому процесі.
  5. Панченко Ганна Володимирівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Формування в учнів навичок читання шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.
  6. Пасікун Інна Іванівна. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом упровадження інноваційних технологій.
  7. Міщенко Інеса Анатоліївна. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Розвиток творчої компетентності особистості шляхом впровадження елементів інтерактивних технологій в умовах малокомплектної школи.
  8. Мироненко Галина Михайлівна. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів в умовах індивідуального навчання на уроках математики.
  9. Холодова Наталія Володимирівна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». НМП. Розвиток творчих здібностей і пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій.
  10. Яременко Тетяна Анатоліївна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель початкових класів. НМП. Розвиток креативного мислення молодших школярів шляхом використання методу проектів.Номінація ІІ. Філологічна освіта.

НМП. Інноваційні технології у мовно-літературній освіті школярів: формуємо та розвиваємо комунікативну компетентність особистості.

НМП. Інноваційні педагогічні технології розвитку іншомовної комунікативної компетентності учнів.

Учасники – вчителі української мови та літератури, російської мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови:

  1. Дробітько Ольга Василівна. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель української мови та літератури. НМП. Розвиток мовленнєвих компетентностей на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікативних технологій.
  2. Макаренко Юлія Валеріївна. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель англійської мови. НМП. Формування та розвиток практичних умінь учнів засобами ігрових технологій на уроках англійської мови.
  3. Маленко Людмила Борисівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель української мови та літератури. НМП. Емоційне та моральне виховання учнів у форматі нетрадиційних уроків української мови та літератури.
  4. Коновець Надія Степанівна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель української мови та літератури. НМП. Формування життєвих компетентностей особистості на уроках української мови та літератури.
  5. Пасікун Віра Митрофанівна. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель української мови та літератури. НМП. Компетентісно орієнтований підхід у формуванні й розвитку комунікативної діяльності учнів на уроках української мови та літератури.
  6. Пономаренко Ольга Миколаївна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель української мови та літератури. НМП. Інноваційні технології у мовно-літературній освіті школярів: формуємо та розвиваємо комунікативну компетентність особистості.
  7. Сокольнікова Світлана Олександрівна. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель російської мови та зарубіжної літератури. НМП. Формування творчої особистості учня при вивченні російської мови і зарубіжної літератури на засадах педагогіки партнерства.
  8. Тонкошкурик Олена Юріївна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель російської мови та інтегрованого курсу «Література». НМП. Соціалізація особистості учня шляхом розвитку творчого мислення у процесі вивчення літератури та мови.


Номінація ІІІ. Суспільствознавство.

НМП. Компетентнісно орієнтований підхід у викладанні суспільствознавчих предметів: навчаємо критично мислити, формуємо активну життєву позицію школярів.

Учасники – вчителі історії, правознавства, християнської етики:

  1. Капелько Ілона Іванівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель християнської етики. НМП. Формування ключових компетентностей в учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання засобами ІКТ.
  2. Яковлева Оксана Миколаївна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель історії. НМП. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії.
  3. Яременко Володимир Олексійович. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель історії. НМП. Реалізація творчого інтелектуального потенціалу учнів у процесі навчання історії засобами інформаційно-комунікаційних технологій.


Номінація IV. Фізико-математична та інформатична освіта.

НМП. Формування та розвиток ключових і загальнопредметних компетентностей, творчого потенціалу особистості у математичній, фізичній та інформатичній освіті школярів.

Учасники – вчителі математики, фізики, інформатики:

  1. Мотора Тетяна Михайлівна. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель математики. Формування творчої особистості учня на уроках математики шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання.
  2. Подшивайлова Людмила Миколаївна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель математики та фізики. Розвиток творчих здібностей і пізнавальних інтересів школярів на уроках математики і фізики з використанням інноваційних технологій.
  3. Полежай Валентина Миколаївна. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель фізики. НМП. Реалізація практичної спрямованості та міжпредметних зв’язків на уроках фізики для формування ключових компетентностей учнів.
  4. Савченко Алла Вікторівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель інформатики. НМП. Формування компетентності особистого самовдосконалення школярів шляхом раціонального, творчого використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні та повсякденному житті.
  5. Сміян Олена Вікторівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель математики. НМП. Розвиток активності та працездатності учнів на уроках математики шляхом використання інноваційних та ігрових технологій.
  6. Овчаренко Валентина Володимирівна. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель математики та інформатики. НМП. Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом залучення їх до проектної діяльності.
  7. Ярова Зоя Вікторівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель фізики. Формування особистісних компетентностей учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.


Номінація V. Природнича освіта.

НМП. Формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів засобами природничої освіти.

Учасники – вчителі хімії, основ здоров’я, біології, географії, природознавства, екології:

  1. Іваницька Вікторія Вікторівна. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель хімії та біології. НМП. Формування природничої компетентності учнів шляхом використання метода моделювання на уроках хімії та біології.
  2. Капелько Ілона Іванівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель основ здоров’я. НМП. Формування ключових компетентностей в учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання засобами ІКТ.
  3. Капелько Ілона Іванівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель хімії. НМП. Формування ключових компетентностей в учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання засобами ІКТ.
  4. Клименко Тетяна Іванівна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель біології, основ здоров’я, природознавства. НМП. Підвищення ефективності уроку біології шляхом впровадження інтерактивних освітніх технологій.
  5. Курило Людмила Федорівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель географії та біології. НМП. Формування комунікативної компетенції учнів через поєднання індивідуальних, групових і колективних форм навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
  6. Ткаченко Ярослав Михайлович. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель географії. НМП. Використання інтерактивних технологій на уроках географії як засобу формування життєвих компетентностей учнів.


Номінація VI. Фізична культура.

НМП. Реалізація Концепцій національно-патріотичного виховання школярів і «Нова українська школа» засобами фізичної культури та захисту Вітчизни.

Учасники – вчителі фізичної культури:

  1. Клименко Юлія Анатоліївна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Учитель фізичної культури. НМП. Використання інтерактивних технологій на уроках фізичної культури як фактору розвитку індивідуальних рухових якостей учнів.
  2. Мандрико Олександр Вікторович. Станівська ЗОШ І-ІІ ст. Учитель фізичної культури. НМП. Впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках фізичної культури та позакласних заходах з фізичного виховання.
  3. Полежай Віктор Васильович. Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Учитель фізичної культури. НМП. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів через рухливі та спортивні ігри на уроках фізичної культури.


Номінація VII. Мистецька освіта.

НМП. Формування художньо-естетичної та проектно-технологічної компетентностей школярів засобами творчої діяльності.

Учасники – вчителі мистецьких дисциплін:

  1. Кошель Олена Василівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель музичного мистецтва. НМП. Формування художньо-естетичної та проектно-технологічної компетентностей школярів засобами творчої діяльності.


Номінація VIII. Психологічна служба.

НМП. Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в умовах компетентнісної освіти.

Учасники – практичні психологи, соціальні педагоги:

  1. Ломова Юлія Миколаївна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Практичний психолог. НМП. Попередження негативних проявів в освітньому середовищі шляхом проведення профілактичної та просвітницької роботи.
  2. Мичко Альона Сергіївна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Соціальний педагог. НМП. Профілактика виникнення соціально-негативних явищ в учнівському середовищі шляхом впровадження тренінгових занять.
  3. Сорока Анастасія Юріївна. Люджанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Практичний психолог. НМП. Психологічний супровід процесу соціалізації дітей; виховання компетентної особистості шляхом використання арт-терапевтичних технік в навчально-виховному процесі.


Номінація ІХ. Управління виховною роботою.

НМП. Формування ключових компетентностей особистості: вектори діяльності педагогів у системі загальної середньої освіти. Учасники – заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи.

  1. Дмитриченко Олена Михайлівна. Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Заступник директора з виховної роботи. НМП. Формування ключових компетентностей особистості: вектори діяльності педагогів у системі загальної середньої освіти.