TRONES
SKOLEKOR

BLI MED OG SYNG!

Vi er en gjeng sangglade barn som går på korøvelse hver uke på Trones Skole med følgende øvingstider.


Koret er svært populært for tiden, og vi teller godt over 40 medlemmer. Vi har nå venteliste for koret i 2. klasse, og vi har pr. dags dato ikke kapasitet til å ta inn korister fra 1. klasse. Vi jobber med saken, så send gjerne beskjed om du ønsker å sette deg på venteliste.


Har DU lyst til å begynne å synge sammen med oss? Hvis du går på Trones Skole fra 1. til 7. trinn har du alle muligheter til å bli med!


Påmelding sender du til tronesskolekor@gmail.com