Sprint a Tuixent

TERRENY I TRAÇATS SPRINT

El terreny de l’Esprint presenta dues zones ben diferenciades: la primera part és una zona rústica en la par est, amb alguns camps, zona oberta amb algun camí, petits murs de contenció antics, algunes zones de vegetació baixa i algunes construccions. La segona part és el teixit urbà del poble, petits carrers amb una part central més elevada on es situa l'Església, amb altres pendents o amb escales, amb cases i construccions típiques del Pirineu, ben conservades. En la zona d’unió nord hi ha algunes runes. Hi ha filats de ramats, indicades amb el símbol de tanca passable (símbol 522 )

L’escala d’edició del mapa, per facilitar la legibilitat dels carrers més estrets, serà 1:3000. L’equidistància l’habitual, 2,5 m.

Els camps no es poden trepitjar, estaran ratllats amb magenta amb el símbol 528.1 .

Per limitacions en l’emplaçament dels controls, els circuits no seran complicats, primant el factor físic sobre el tècnic. En tots hi ha una part rústica i altre urbana.