Informació Tècnica

Sprint i Campionat de Catalunya Llarga distància

TERRENY I TRAÇATS SPRINT

El terreny de l’Esprint presenta dues zones ben diferenciades: la primera part és una zona rústica en la par est, amb alguns camps, zona oberta amb algun camí, petits murs de contenció antics, algunes zones de vegetació baixa i algunes construccions. La segona part és el teixit urbà del poble, petits carrers amb una part central més elevada on es situa l'Església, amb altres pendents o amb escales, amb cases i construccions típiques del Pirineu, ben conservades. En la zona d’unió nord hi ha algunes runes. Hi ha filats de ramats, indicades amb el símbol de tanca passable (símbol 522 )

L’escala d’edició del mapa, per facilitar la legibilitat dels carrers més estrets, serà 1:3000. L’equidistància l’habitual, 2,5 m.

Els camps no es poden trepitjar, estaran ratllats amb magenta amb el símbol 528.1 .

Per limitacions en l’emplaçament dels controls, els circuits no seran complicats, primant el factor físic sobre el tècnic. En tots hi ha una part rústica i altre urbana.

TERRENY I TRAÇATS CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLARGA DISTÀNCIA.

El terreny serà sens dubte una autèntica troballa per aquells que gaudeixen d’aquest esport. Un autèntic bosc d’orientació, en vessant, entre 1850 y 2100 metres d’alçada. Un bosc nòrdic de penetrabilitat bona a excel·lent, amb arbres de pi negre alts, i altres monumentals, i altres elements com alguns tallats, alguns aiguamolls, depressions, clarianes, monticles, prats alpins, arbres grans secs… un bosc finés o noruec al costat de casa! La xarxa de camins està ben definida, corresponent a pistes forestals i pistes d’esquí de fons, alguns camins menys definits.

El valor orientador del terreny és la navegació, en haver detalls suficients però no en excés. Navegació al més pur estil suec, entre pins negres. Això es el que primarà en els traçats, junt amb el factor físic inherent a aquesta modalitat, i aquí forçosament present en ser una vessant, si be el desnivell intentarà ser més assimilable descartant trams extres de desnivell i zones més pendents. Lectura d’elements puntuals i una bona percepció del relleu i les distancies seran altres de les tècniques rellevants en aquest bosc majestuós.

El símbol 417, cercle verd, correspon a grans arbres dins el bosc,o “arbres preeminents”. S’han cartografiat els més grans, hi han d’altres una mica més petits que no s’han inclòs per no fer il·legible el mapa.

El símbol 419, creu verda, correspon a arbres secs grans, o grans tocons. Els més petits o nous secs no estan cartografiats.

Per últim, hi ha alguna zona ratllada amb el símbol 407. Correspon a zones amb branques al terra que dificulten el desplaçament i la velocitat, però amb una gran visibilitat.