Trimgroep Phoenix

Purmerend

een club met een hart


Welkom op de website van Trimgroep Phoenix Purmerend

Plotseling lig je in het ziekenhuis. Of je het nu wilt of niet: je bent “patiënt” en je lijf heeft je in de steek gelaten. Maar...  Je hebt geluk gehad en je mag weer naar huis, beter, maar wat nu?

Wat kan ik nog? Mag ik (weer) sporten? Wat zijn de risico’s?

Vragen die u misschien al met uw arts of fysiotherapeut besproken heeft.

Wilt u werken aan uw conditie in een veilige omgeving, met lot- en leeftijdsgenoten?

Neem dan contact op met Trimclub PHOENIX, en kom eens kijken bij één van onze sportavonden of -middag.


Wie zijn wij en wat doen wij:

Phoenix is in 1986 opgericht om  hartpatiënten de mogelijkheid te bieden hun conditie op peil te houden. De vereniging organiseert wekelijkse trimavonden/middagen onder leiding van bevoegde en ervaren sportleiders. Nu corona een deel van ons leven is geworden, kunnen ook deze en andere patiënten zich bij Phoenix aansluiten. Gezond bewegen, ervaring uitwisselen met anderen, sport en spel waarbij je zelf je grenzen aangeeft. Zo win je langzaam maar zeker je zelfvertrouwen weer terug.

We trainen ongeveer 1½ uur per sport-avond of middag met zo nu en dan een pauze om bij te komen. We beginnen met een warming-up om de spieren los te maken (bijvoorbeeld door te badmintonnen). Daarna volgt een blok met verschillende soorten oefeningen, waaronder grondoefeningen, buikspieroefeningen, soms ook in de vorm van een balspel, enz. enz. enz. De les wordt doorgaans afgesloten met  een (bal)spel (op de maandag en woensdagavond is dat volleybal. Op vrijdag wisselt het).

Iedereen sport op eigen niveau. 

Altijd geldt: Niets moet en alles mag. 

Wie het wat rustiger aan wil doen stapt even uit om later weer mee te doen.