La junta

La Junta Directiva d’aquesta federació esta formada per membres de les quatre entitats organitzadores de la festa:


  • L’Arca de Noé

  • Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni

  • Germandat de Sant Antoni Abat de Barcelona

  • Sant Antoni Comerç


President: Andreu Bernadàs Peñalver

Vicepresident 1r: Antoni Sánchez Caballé

Vicepresident 2n: Antoni Guasch Asensio

Vicepresident 3r: Viçens Gasca Grau

Tresorer: Joan Mateu Martí

Secretaria: Sonia Mencías Pérez

Vocals: Xavier Cordomí Fernandez

Carme Garcia Tapia

Josep Mª Sala Piera