European

Travelers

Projekty eTwinning w SP 41 w Bydgoszczy

Projekt eTwinning 2016/2017 oparty jest na współpracy ze szkołą w Grecji w Larissie oraz ze szkołą we Francji. Celem projektu jest nie tylko doskonalenie umiejętności językowych, ale także poprzez poznawanie innych krajów, kultur, rozwijanie kompetencji interkulturowych.

Kontynuacją współpracy z Grecją jest projekt rozpoczęty w październiku 2017 r. 'Puppet Tourists'. Zakłada on, tak jak poprzedni, włączenie uczniów w wymianę tradycyjnej korespondencji pomiędzy szkołami oraz utrzymywanie stałego kontaktu za pomocą platformy eTwinning. Uczestnicy projektu, a jest ich około 40, będą na niej spisywać swoje wrażenia z realizacji poszczególnych zadań, a także przeżycia swoich "flat puppets", czyli papierowych marionetek otrzymanych od swoich kolegów z Grecji. Taka forma nauki języka obcego będzie z pewnością dla wielu nie tylko łatwiejsza, ale i przyjemniejsza. Zachęcamy do oglądania efektów projektu oraz naszych działań w nowym roku szkolnym.

A oto nasze pierwsze Flat Tourists w roku szkolnym 2017/18...

A oto nasze listy do Grecji..

Ciekawe jakie przygody te oto puppets - Adriana i Gracjana będą miały w Grecji? Chcielibyście się zamienić?

W marcu 2018' udaliśmy się do Muzeum Mydła i Historii Brudu. Warsztaty odbyły się w j. angielskim. W wycieczce towarzyszyły nam nasze puppets.