Per què un grup de treball de poesia?

La lectura és cabdal en la vida de les persones i en la societat. És per això que cal fer tot allò que estigui al nostre abast per possibilitar l'accés a la lectura a qualsevol persona, en especial als infants i joves. Algunes portes obertes són les de l'escola, les de les biblioteques escolars, les de la biblioteca pública, o les de qualsevol entitat o grup que possibiliti l'accés a la cultura i a la lectura, sobretot si l'accés és lliure i gratuït. D'aquesta manera es poden compensar les desigualtats, alhora que es destina temps i espai als llibres per a la promoció de la lectura i a l'hàbit de llegir. La lectura de la poesia, a més, ens permet observar i entendre el món d'una altra manera. Ens permet apreciar matisos, gaudir-ne, aprendre amb ella. Cal apropar la poesia des del suggeriment, el gaudi, el joc, cal acompanyar-la i donar-la a entendre. En definitiva, esprémer els versos, abraçar el gènere poètic, analitzar les característiques que li són pròpies...

Descripció del grup

El grup transVersant la poesia de l'Associació de Mestres Rosa Sensat està format per docents d'infantil, primària, ESO, batxillerat, de l'àmbit universitari i altres professionals de l'educació amb interès i experiència en poesia. També en formen part, professionals de la biblioteca pública, especialitzats en poesia, i membres de col·lectius o entitats que valoren el fet poètic com forma d'expressió i de vida.

Objectius generals del grup

VIURE LA POESIA

Viure experiències poètiques dins el grup per compartir la vivència personal de cadascú.

COMPARTIR SIGNIFICATS

Compartir vocabulari (conceptes), contingut i pràctiques (aprenentatges). 

Imatge de Chema Madoz

Poema visual de Joan Brossa

EXPLORAR L'ENTORN

Mapejar experiències concretes, models transferibles, que puguin ser font d'inspiració per a altres persones. 

CONNECTAR

Difondre i fer d'altaveu, connexió de les persones que estan treballant arreu la poesia.