Nhẫn Bát Nhã

Nhẫn xoay thần chú Bát Nhã Tâm kinh - thu hút tài lộc, bình an, thịnh vượng.

Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa tâm linh và trang sức với thiết kế đẹp mắt, chạm khắc sắc nét, tinh tế.

Money Amulet

Bùa hộ mệnh Money Amulet sẽ mang đến sức khoẻ, tiền tài, thịnh vượng tới cho chủ nhân sở hữu nó.

Xuất xứ: Ấn Độ

Vòng Đại Bi

Thần Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Nếu bạn đeo trì chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước...

Vòng Đại Bi Thần ChúNhẫn Bát Nhã Tâm Kinh Bùa Hộ Mệnh Money Amulet