รายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรระดับ สภ.ของ ภ.4 ปี 2561

คำอธิบาย

1. สถิติการเกิด ให้บันทึกเฉพาะอุบัติเหตุที่มี ผู้บาดเจ็บ(Admit) และเสียชีวิต เท่านั้น

2. สถิติการบาดเจ็บ ให้บันทึกเฉพาะกรณี รักษาตัว(Admit) ที่โรงพยาบาล เท่านั้น

3. สำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการจับกุมของปีที่ผ่านมา (ปี 60) ให้บันทึกรวมทั้งเดือน ภายในวันที่ 1 ของเดือนที่รายงาน

4. สำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการจับกุมของปีปัจจุบัน (ปี 61) ให้บันทึกเป็นรายวัน ภายใน 24 ชั่วโมงของวันรุ่งขึ้น

5. กรณีเสียชีวิตภายหลัง ให้บันทึกเพิ่มผู้เสียชีวิตในวันที่เกิดอุบัติเหตุ และลดยอดผู้บาดเจ็บลงตามจำนวนผู้เสียชีวิต

6. สำหรับข้อมูลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ (ปี 61) ให้บันทึกพร้อมข้อ 4. โดยให้ บันทึกแบบสะสม (ทบยอดข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่รายงาน)

7. ให้แต่ละ สภ.บันทีก/แก้ไข ข้อมูลเฉพาะ สภ.ของตนเท่านั้น และให้บันทึกด้วยตัวเลขอาราบิคเท่านั้น

8. ห้ามแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงแบบรายงานโดยเด็ดขาด

9. จากการตรวจสอบบางหน่วยบันทึกไม่ถูกต้อง เช่น มีเกิดแต่ไม่มีบาดเจ็บหรือตาย หรือมีบาดเจ็บหรือตายแต่ไม่มีเกิด หรือตัวเลขเกิดกับเจ็บและตายไม่สอดคล้องกัน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย

หากมีปัญหาติดต่อ พ.ต.อ.ประพันธ์ เวทีกูล ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 โทร 081-9752586 หรือ ร.ต.อ.รัชพล ไพศาล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 โทร 080-7015468

รายงานสถิติอุบัตเหตุจราจรของ สภ.(พฤษภาคม 2561)
รายงานสถิติอุบัตเหตุจราจรของ สภ.(มิถุนายน 2561)
รายงานสถิติอุบัตเหตุจราจรของ สภ.(กรกฎาคม 2561)