Traction Avant DK

Links til søster klubber i Norden

Velkommen til Traction Avant Danmark (læs dette - vigtigt)

Denne website er åben for offentlig adgang og fungerer på alle typer udstyr fra pc'ere over tablets til mobiltelefoner.

Der er dog visse begrænsninger for "ikke medlemmer".

Kun de som er klub medlem kan læse og downloade det fælles fulde klubblad (Attraction) hvor alle 3 danske søsterklubber er samlet i. Dette gælder også det specifikke TAD klub blad med udgivelser helt fra starten i 1980'erne.

Ligeledes er der begrænsninger for læsning og download af mere specifikke tekniske dokumenter lige fra bruger manualer og reparationsmanualer til de helt særlige reparations dokumenter som omhandler mere tekniske vejledninger, såsom det elektriske, bremser, styretøj, bilrenovering, motorrenovering osv.

For at få adgang til disse områder, skal man være betalende medlem af Traction Avant klubben Danmark.

Der koster kun kr. 450,00 pr. år. (Meld dig ind her)

Er du allerede medlem uden adgang til det hele, kan det skyldes klubben ikke har din aktuelle e-mail adresse eller det er første gang du besøger siderne.

Det kan nemt klares ved at du sender en e-mail til formanden.tad@gamil.com med dit medlems nr. og aktuelle e-mail adresse.

Klubbens historie

Her er en lille perle af en film, specielt hvis man ejer en 11B fra 1949 - nyd den.

Traction Avant Danmark blev stiftet i 1982 og er landsdækkende.

Vi er en aktiv klub med mange aktiviteter af både socialt og af praktisk art.

Klubben har ca. 175 medlemmer, som er fordelt over hele landet.

Vi arbejder for bevarelse og restaurering af de historiske biler.

Klubbens formål er at holde bilerne kørende og levende, samt at danne fællesskab og netværk omkring vores fælles interesse i Traction Avant bilerne.

Klubbens formål

Sommer og weekendtræf august 2022 (frokost i det grønne)

  • Klubben håber at alle klassisk bil entusiaster vil få mulighed for at køre eller eje en gammel bil.

  • Der er hos Traction Avant klubben mange muligheder i klubkalenderen, og vi modtager meget gerne flere medlemmer, også nogen som vil deltage aktivt i klubben.

  • Husk at det er medlemmerne der skaber klubben ved at organisere træf, ture, møder og hyggeaftener.

  • Det er også medlemmerne der skaber vores anerkendte klubblad "Attraktion", med gode indlæg om hvad man har oplevet både ude og i garagen.

  • Bestyrelsen gør også sit ved at koordinere og hjælpemed tiltag vedr. det som løbende sker i klubben.

  • Der er mange medlemmer der gør et stort arbejde i vores klub, dem sætter vi meget stor pris på!

  • En aktivt medvirken, lige meget hvor lille det er, vil blive værdsat af alle medlemmer.

  • Det er medlemmerne selv, der skaber klubben!

Landsdækkende TAD klub

Traction Avant Danmark er en landsdækkende klub for ejere og elskere af de forhjulstrukne Citroën-modeller 7, 11 og 15, produceret fra 1934 til 1957.

KLUBBEN er en sektion hvor du kan læse alt om TAD herunder Bestyrelsen, aktiviteter, klubbladet og diverse aktuelt.

BILERNE er en sektion med generel information om vores Citroëner. Her kan du læse om bilernes teknik, historie og modeludvikling. Sektionen vil blive udbygget henad vejen.

MEDLEMMERNE er sekionen med alt det som er interessant for medlemmerne, herunder klubbibliotek, klubsalg af bøger mm, vejledninger og manualer samt ikke mindst gode råd.

TAD klubbens faste aktiviteter

Sommertræf

Den store årlige begivenhed er klubbens Sommertræf, der afholdes i august/september, forskellige steder i landet. Sommertræffet strækker sig over en weekend og samler ofte 60-80 biler. Som regel med deltagelse af venner fra vores udenlandske søsterklubber, især fra Holland, Sverige og Norge. Indkvartering sker til rimelige priser på højskoler, feriecentre og lignende steder. Blandt aktiviteterne på Sommertræffene er køreture, stumpemarked, festmiddag lørdag aften, klubbens generalforamling osv. Klik her

Klubmøder

I vinterperioden holder vi faste, månedlige klubmøder. Møderne kører i faste rammer i Roskilde og i det sydlige Jylland. Der er næsten altid stort fremmøde! Vi hygger os, snakker og følger med i hvad der rører sig i garagerne hos hinanden. Klik her

Værkstedsmøder

Et gang om året eller to, bliver der afholdt værkstedsmøder, hvor vi samles om praktiske opgaver - f.eks. renovering af vandpumper eller fremstilling af ledningsnet. På disse møder er der ekspertise til stede og fordel ved fælles indkøb af materialer mv. Klik her

Andre arrangementer

Vi har mange initiativrige medlemmer som inviterer til møder og ture lokalt rundt i landet. Efterhånden er det blevet tradition at vi hvert forår kører på fælles skovture i både Øst- og Vestdanmark. Se på facebook, hvor arrangementerne slås op.

Klubbladet

Attraction udkommer 4 gange om året - bladet startede helt tilbage i 1963! TAD har været med siden 1983. Mere om klubbladet her.

Butik, bibliotek og arkiv

Bestyres af Erik Hougaard i Vejle. Butikken har et lille udvalg af reparationshåndbøger, reservedelskataloger samt andre ting, der sælges til meget rimelige priser. I biblioteket findes en del litteratur - bøgerne kan lånes mod betaling af porto. Gamle numre af klubbladet samt diverse arkivalia, også fra klubbens tidlige år findes også her.

Værktøjsudlåning

Klubben råder over to sæt specialværktøj til de almindeligst forekommende reparationsopgaver på bilerne.

Vognregistrering

En vigtig opgave i klubben er at lave historiske registreringer af bilerne. Vi forsøger at samle alle oplysninger om hver enkelt bil, bådede eksisterende biler, og dem som ikke findes mere. Registret har hjulpet mange medlemmer til oplysninger om deres bils historie og tilmed gjort det muligt at finde dokumentation til biler, der på grund af manglende papirer ellers ikke var kommet ud at køre! Men registret giver også vigtige bidrag, når vi skal fortælle bilernes historie i Danmark.


Læs vores lille brochure som vi giver til interesserede og nye medlemmer

Velkommen Retro folder.pdf