รับสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

พิเศษ! เฉพาะ นักเรียน ม.1, ม.4 เท่านั้น

ม.1

 • เรียนฟรี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 • เรียนดี ประพฤติดี มีทุนการศึกษาให้

 • ฐานะยากจน (ทุนยุวพัฒน์)

 • ทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน)

ม.4

 • ทุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน

 • ทุน กยศ.

 • ทุนยุวพัฒน์


กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อ รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 • รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 • นักเรียนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (สมัครเรียนออนไลน์ เลื่อนลงด้านล่าง)

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ เว็บไซต์ http://thanonhakpittayakom.ac.th ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์เรียนที่ เว็บไซต์ http://thanonhakpittayakom.ac.th

 • หากยืนยันสิทธิ์ในระบบไม่ได้ให้ติดต่อ เบอร์ โทร. 044 – 634639 และ เบอร์ โทร.081-1855645 นายปรารภ แกกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนตามเวลาที่กำหนด

 • นักเรียนรายใดไม่ยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด (วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564) ถือว่าสละสิทธิ์

แนวทางการรายงานตัว รับสมัคร นร.ปี 64.docx

หลักฐานการสมัคร

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (ถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (ถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • 3. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษา (สำเนา ปพ.1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 • 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

คลิกที่นี่>>สมัครเรียน ม.1

คลิกที่นี่>>สมัครเรียน ม.4

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 หากรายชื่อนักเรียนไม่ขึ้นให้กดรีเฟส (โหลดหน้านี้ใหม่) 1 ครั้ง

สมัครเรียน ม.1

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 หากรายชื่อนักเรียนไม่ขึ้นให้กดรีเฟส (โหลดหน้านี้ใหม่) 1 ครั้ง

สมัครเรียน ม.4

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เว็บไซต์ :http://thanonhakpittayakom.ac.th

โทร. : 044 634639

E-mail : tpk.tnh.school@gmail.com