ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพโดย Stefano Ferrario จาก Pixabay

ข่าวและประชาสัมพันธ์

16-04-2563 : ประกวดออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : งานวิชาชีพครูประชุมออนไลน์กับผู้บริหารคณะครุศาสตร์ (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : กลุ่มวิชาชีพครูจัดทดสอบออนไลน์แก่นักศึกษาครู (ทดลองเผยแพร่)

งานฝึกอบรม

16-04-2563 : ประกวดออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : งานวิชาชีพครูประชุมออนไลน์กับผู้บริหารคณะครุศาสตร์ (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : กลุ่มวิชาชีพครูจัดทดสอบออนไลน์แก่นักศึกษาครู (ทดลองเผยแพร่)

16-04-2563 : ประกวดออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : งานวิชาชีพครูประชุมออนไลน์กับผู้บริหารคณะครุศาสตร์ (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : กลุ่มวิชาชีพครูจัดทดสอบออนไลน์แก่นักศึกษาครู (ทดลองเผยแพร่)

งานบริการวิชาการ

16-04-2563 : ประกวดออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : งานวิชาชีพครูประชุมออนไลน์กับผู้บริหารคณะครุศาสตร์ (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : กลุ่มวิชาชีพครูจัดทดสอบออนไลน์แก่นักศึกษาครู (ทดลองเผยแพร่)

16-04-2563 : ประกวดออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : งานวิชาชีพครูประชุมออนไลน์กับผู้บริหารคณะครุศาสตร์ (ทดลองเผยแพร่)

08-04-2563 : กลุ่มวิชาชีพครูจัดทดสอบออนไลน์แก่นักศึกษาครู (ทดลองเผยแพร่)

รวมแหล่งเรียนรู้

วิจัยเพื่อการศึกษา

การวัดและประเมินผล

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน

การศึกษาพิเศษ

การกีฬา

การจัดการการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

ผลงานนักศึกษา