ZARZĄD STOWARZYSZENIA - PREZYDIUM:

Janina Cydzik-Brzezińska - prezes

Lech Feder - wiceprezes

Jan Ponulak - wiceprezes

Dorota Hanowska - sekretarz

Barbara Pera - skarbnik

Andrzej Machutta - członek zarządu

Walenty Szymczewski - członek zarządu


POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Aleksandra Bocheńska - członek zarządu

Joanna Kubacka - członek zarządu

Teresa Przeradzka - członek zarządu

Łucja Szuper - członek zarządu, kierownik biura STSK

Jerzy Barbarowicz - członek zarządu

Czesław Elzanowski - członek zarządu

Bogdan Kułakowski - członek zarządu


SŁUPSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w dziedzinie muzyki i dziedzictwa przyrodniczego.

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zostało utworzone 24 czerwca 1964 roku przez społecznych działaczy kulturalnych Słupska i powiatu. Za główny cel swojej działalności przyjęło inspirowanie i wzbogacanie życia kulturalnego w Słupsku, starając się sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców.

Przez 20 lat STSK prowadziło szeroką działalność popularyzatorską w wielu dziedzinach kultury, organizując (w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy oraz Zamku Książąt Pomorskich) koncerty i recitale, spotkania z aktorami, literatami, naukowcami, dziennikarzami oraz wystawy plastyczne i fotograficzne.

Powołanie w Słupsku nowych placówek i instytucji kultury wpłynęło na zmianę działalności STSK. Najważniejszym kierunkiem stała się popularyzacja muzyki klasycznej, historii, walorów geograficznych i przyrodniczych Słupska i Ziemi Słupskiej.

Od 1968 roku do 2015 roku w strukturach STSK działało Koło Miłośników Regionu i Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Swój program realizowało organizując wieczornice słowno-muzyczne z okolicznościowymi referatami i dyskusją, wystawy propagujące walory przyrodnicze, krajoznawcze oraz turystyczne ziemi słupskiej. Dużym osiągnięciem Koła są regionalne wydawnictwa, w tym 12 tomów Materiałów do poznania regionalizmu słupskiego wydawanych w latach 1999-2013. Publikacje prezentują szeroki wachlarz informacji nie tylko z dziedziny przyrodniczej, ale również historii, literatury, kultury regionalnej. Kolejnymi wydaniami zainteresowane są szkoły i biblioteki naszego regionu, a także wyższe uczelnie i biblioteki w kraju.

Nadal działa Koło Pierwszych Słupszczan.

Powstało w 1959 r., a w strukturach STSK od 1974 r. Skupia Pionierów naszego miasta, którzy w 1945 i 1946 roku przybyli do Słupska, pokochali to miasto, poświęcili jego gospodarczej i kulturalnej odbudowie swoje siły i doświadczenia. Od nich to zaczął się nowy etap historii Miasta drugiej połowy XX wieku i kształtowanie nowego, współczesnego regionalizmu. Są to ludzie, którzy pracowali w Słupsku aż do przejścia na emeryturę i nadal interesują się bieżącymi problemami miasta i jego mieszkańców. Na organizowanych spotkaniach przedstawiają swoje spostrzeżenia przedstawicielom Urzędu Miejskiego.