Buurten met erfgoed

Een traject rond lokaal erfgoed met de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk

Dit najaar verkennen de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk hun eigen wijk, samen met Het Stadsmus en de lokale erfgoedverenigingen. Want als kinderen exploreren en de eigen omgeving 'leren lezen', kunnen ze dat later ook in de grote wereld.

De leerkrachten, de erfgoedverenigingen en Het Stadsmus brainstormen over de erfgoedelementen rond de school. Leerkrachten gaan niet altijd met dat erfgoed aan de slag omdat de handboeken niet aangepast zijn en leerkrachten vaak niet meer in de eigen schoolbuurt wonen. Maar in elke schoolomgeving zit erfgoed: straatnamen, gebouwen, landschappen, gebruiken, verhalen…

Het resultaat van het traject zijn creatieve erfgoedprojecten, die in het kader van Tournée Locale bekend gemaakt worden. Maar er zijn ook resultaten op langere termijn. Scholen en erfgoedpartners leren elkaar kennen en kunnen in de toekomst samenwerken rond erfgoed in de wijk.

Het erfgoedproject van de scholen wordt kenbaar gemaakt in het kader van Tournée Locale, dat doorgaat in april en mei 2018.