Vitnesbyrd

Råd fra en gjenforent ektemann.

En av mennene som er gjenforent med sin kone, bad oss instendig om å formidle til alle som står i tro:

Bruk tiden godt når du er alene!

Er det ting i ditt eget liv som kan ha vært medvirkende til vansker i forholdet?

Er det noe du må svare for?

Snakk med en fortrolig kristen, sjelesørger/leder for å kunne ta tak i ting i eget liv. Be Gud vise deg hva du evt. bør gjøre for å kunne bli en bedre ektefelle den dagen din ektefelle kommer hjem! Satan er kalt for anklageren. Når han viser feil er det diffust og overveldende. Når Den Hellige Ånd setter sitt lys på oss, er det tydelig og konkret. Da må vi be om tilgivelse og be om at Den Hellige Ånd hjelper oss til å bli mer lik Jesus. "Uten helliggjørelse skal ingen se Gud." (Hebr.12,14)

Husk at du er høyt elsket av Jesus!

Dansk ektepars vitnesbyrd om gjenopprettelse mot all forventning

DanskVitnesbyrd.pdf

Dave’s vitnesbyrd om omvendelse fra gjengifte.

Davids vitnesbyrd.pdf