Om oss

Gjenforening av ektepar

Stiftelsen TO SKO ønsker å oppmuntre til gjenforening av ektepar, selv etter separasjon eller skilsmisse. "For ingenting er umulig for Gud!" Lukas 1,37.

TO SKO er tydelig på at gjenforening skal skje i kjærlighet og frihet. Ingen ektefeller skal tvinges, plages eller manipuleres hjem.

Gjenforeningsarbeidet TO SKO startet i Oslo 1.nov. 2003. Vi ble registrert som egen stiftelse i Brønnøysund mars 2005, en stiftelse uten profittmål. Org.nr.:987997222.

Som fundament for stiftelsens arbeid er Bibelens budskap og prinsipper om samliv, ekteskap og familieutvikling: at ekteskapet er innstiftet av Gud, en pakt som ikke opphører før døden skiller ad (Rom. 7, 2-3). Dermed åpnes det ikke for gjengifte på annet grunnlag.


Framgangsmåten

Arbeidet TO SKO starter med den ene ektefellen, som ønsker å redde ekteskapet og familien, derav navnet "TO SKO" (en person har TO SKO). Den forlatte ektefellen er da villig til å "arbeide" mot gjenforening uten at den andre parten nødvendigvis er villig til det. Vi oppmuntrer til HÅP selv om det menneskelig sett ser umulig ut! Vi har tro på Guds under inn i "det umulige", og det har vi også fått erfare. Dette er ingen enkel vei, det er den smale veien. Men der er Gud med sin hjelp, sin trøst og med sine under. Denne smale veien med Gud har folket vårt gått før oss og gitt oss salmer og sanger til stor trøst i kampen:

"Velt alle dine veie og all din hjertesorg

på HAM som har i eie den hele himlens borg

Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå

Han skal og veien finne hvorpå din fot kan gå." (Landstad)

Ingenting for vanskelig for Gud

Stiftelsen TO SKO ønsker å oppmuntre til tro på en stor Gud som kan gjøre under! En Gud som kan gjenforene ektefeller selv etter separasjon og skilsmisse!

Jer.32:17 "Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. INGEN TING er for vanskelig for deg."

Jer.32:27 "Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle NOEN TING være for vanskelig for meg?"

Nettverk

Det er ikke noe direkte medlemsskap i TO SKO. Vi er en stiftelse og ikke en organisasjon. Arbeidet vårt er først og fremst BØNN - vi ønsker å oppmuntre til tro på Bibelens store Gud og å snu skilsmissetrenden ved å spre rykter om gjenforening. Vi står sammen i bønn for våre og andres ekteskap selv om vi ikke bor på samme sted! Hver tirsdag sendes det ut SMS, i forkant av bønn- og fastedagene som er hver onsdag. Ellers sendes det ut SMS med oppmuntringer, viktig info eller gladmeldinger om f.eks. ektepar som er gjenforent. I løpet av året arrangeres bønnedager og konferanser/weekender på forskjellige steder. Det finnes også noen små, lokale bønnegrupper, kontakt leder om du vil vite mer om de (se "kontakt"). Nyhetsbrev via e-post eller vanlig post sendes om ønskelig.