Notater

TO SKOs oppgave

Der er ikke TO SKOs oppgave å diktere hva mennesker skal gjøre, men TO SKO vil belyse, utdype og forklare hva Bibelen sier i forhold til ekteskap, skilsmisse og gjengifte.

Det er den enkeltes ansvar ovenfor Gud å handle ut ifra hva Guds Ord sier.

Vold i ekteskap

Vi får spørsmål om hvordan vi stiller oss til de ekteskap der den ene parten utøver vold og trusler slik at det er fare for liv og helse for ektefellen og evt. barn. Stiftelsen TO SKO står for Bibelens klare ord om at ektepakten brytes kun ved døden. Vi har full forståelse for at det fins tilfeller der det ikke er forsvarlig å leve sammen med en voldelig person/psykopat. I slike tilfeller råder vi til å søke trygghet for å beskytte seg selv og barna, om nødvendig separasjon. Bibelen sier: "En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro."1.Tim. 5:8

Det er grusomt og selvsagt totalt uakseptabelt å behandle sin ektefelle / familie på en slik måte. Her burde menigheten komme inn i bildet, hvis vedk. er kristen og knyttet til en menighet (det er jo ikke alltid slik). Noen ganger er det psykiatrien som må inn, hvis en ektefelle er voldelig pga psyk.lidelse. For barn er det en ekstrem påkjenning å leve under slike forhold, de trenger trygge omgivelser og god hjelp!

Når det er sagt, så råder vi altså ikke til skilsmisse siden vi ikke ser at Bibelen åpner for det. Vi har også sett at Gud har forvandlet ektefeller som tidligere var voldelig eller psykopat. Men vi sier ikke at det er enkelt eller overser situasjoner der det er stor nød pga slike forhold. Her må det virkelig bønn til og i tillegg kyndig hjelp inn!

Jesus inviterer oss til å komme til Ham med alle våre problemer: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile."

‭‭Matteus‬ ‭11,28 Og "Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud!" Luk. 18,27. Herren vil og kan hjelpe når vi vender oss til Ham!

En oppklaring av ordet «ekteskapsbrudd»

I 1978 utgaven av Bibelen i Matt.5:32 står det «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet

Dette er en feil i oversettelse.

Det greske ordet «moy-khah'-o» som her er oversatt til «ekteskapsbrudd» og "bryter ekteskap" betyr hor og ikke ekteskapsbrudd. Denne feiltolkning fører til misforståelser og forvirring.

Det eneste som oppløser et ekteskap er døden. Ekteskap varer helt til en av ektefellene dør. Dermed er det ikke mulig å bryte et ekteskap. Hor oppløser ikke et ekteskap men kan føre til skilsmisse.

Her er en bedre oversettelsen fra 1988,"Bibelen Den Hellige Skrift":

Mat.5:32 Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.