TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

"Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, han hører deres rop og frelser dem." Salme 145,18-19.

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

  • For å høre talene fra Justøy sommercamp 2018 klikk på Arrangement / Sommercamp

Last ned siste nyhetsbrev

nyhetsbrev desember 2018.pdf