TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: "Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?" Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: "Frykt ikke, bare tro!" Mark.5:36

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

Last ned siste nyhetsbrev

Nyhetsbrev mai 2018.pdf

Sommeren 2018 arrangerer Stiftelsen TO SKO Bibel - sommercamp på Justøya fra 30.juli - 4.aug.


Klikk på plakaten for mer info.

Last ned plakaten

Justøya plakat.pdf