TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

Kjære deg som går med TO SKO og gode medvandrere!

Vi ønske dere alle en velsignet pinse og GOD SOMMER med Jesus, vår trofaste Herre og Far som aldri svikter eller forlater oss! Vi står sammen i bønn gjennom sommeren!

Trenger du noen å snakke med eller har et forbønnsbehov gjennom sommeren, så ta gjerne kontakt via e-post eller telefon! Vi er lettest å nå via sms og telefon. Det blir som vanlig bønn og faste hver onsdag hele sommeren, som du følger når du har mulighet. Vi sender som vanlig ut oppmuntringer via sms ukentlig hele sommeren.

"La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid."

Hebr 4,16.

"Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme." Ordspr.4:20-22.

"Jeg sier til Heren: Du er min Herre! Jeg har intet gode utenfor deg." Salme 16:2

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

  • Hør prekenen «I gode og onde dager» v/ Øyvind Kleiveland i Halden 22.mai. Klikk på fanen "Ressurser/I gode og onde dager"
  • For å høre talene fra Justøy sommercamp 2018 klikk på Ressurser/ Sommercamp

Last ned siste nyhetsbrev

Nyhetsbrev for juni - juli 2019.pdf