TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

Kontonr.: 1503.07.42572 VIPPS: 527335

Sett din lit til Herren av hele ditt hjertet, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Ordspr. 3,5-6

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

For å høre talene fra Justøy sommercamp 2018 trykk på Arrangement / Sommercamp

Last ned siste nyhetsbrev

Nyhetsbrev aug-sept.2018.pdf