TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

Kontonr.: 1503.07.42572 VIPPS: 527335

"Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt, Herrens høyre hånd gjør storverk." Salme 118,14-15

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

  • For å høre talene fra Justøy sommercamp 2018 klikk på Arrangement / Sommercamp


  • Velkommen til møtene arrangert av Betel Langevåg (ved Ålesund) 6.og 7.oktober. Klikk på Arrangementer for mer info.

Last ned siste nyhetsbrev

nyhetsbrev oktober2018.pdf