TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

Vi står sammen i bønn for høytiden som nærmer seg og Guds under inn i de mange familier og ekteskap som er splittet!

"Når du går gjennom vann, så er jeg med deg." Esek.43:2.

Vi ønsker hver og en velsignet og fredfull advents- og julehøytid!

Vi vet at mange gruer seg til høytiden, så det er fint om vi sammen kan be videre om Guds hjelp for de som spesielt trenger det!

Vær ved godt mot, Herren svikter deg aldri! Skal båten min søkkja, må han fylgja med, men aldri skal Jesus og eg søkkja ned.

Vi står sammen også inn i det nye året!

Last ned siste nyhetsbrev

Nyhetsbrev nov. 2019.pdf

Last ned julebrev

Julebrev2019.pdf

"Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme." Ordspr.4:20-22.

"Jeg sier til Heren: Du er min Herre! Jeg har intet gode utenfor deg." Salme 16:2

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

Under fanen "Ressurser" finner du:


  • "Fakta om gjenopprettelse av ekteskap"
  • "Stå fast"
  • "FIRST AID FOR A WOUNDED MARRIAGE" By Marilyn Phillipps
  • "Jesu ord om skilsmisse og gjengifte" av Arne Rudvin
  • "I gode og onde dager" av Øyvind Kleiveland


Fra bibel sommercamp 2018:

  • "Ekteskap, skilsmisse og gjengifte" del 1 og 2 av Barclay Stevenson
  • "Guds sanne kjærlighet", "Lær å kjenne Herren" og "Jesus er Herre!" av Frank Åbyholm
  • "Jakobs historie og hans kamp med Gud (1.Mos)" og "Den kana'aneiske kvinnen i møte med Jesus (Matt. 15)" av Ragnar Andersen
  • "Rom.7" og "1.Korinterbrev 7," av Øyvind Kleiveland