TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

"De som frykter Herren, skal si: Evig varer hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?" Salme 118, 4-6

"Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme." Ordspr.4:20-22.

"Jeg sier til Heren: Du er min Herre! Jeg har intet gode utenfor deg." Salme 16:2

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

Last ned siste nyhetsbrev

Nyhetsbrev sept. 2019.pdf

Under fanen "Ressurser" finner du:


  • "Fakta om gjenopprettelse av ekteskap"
  • "Stå fast"
  • "FIRST AID FOR A WOUNDED MARRIAGE" By Marilyn Phillipps
  • "Jesu ord om skilsmisse og gjengifte" av Arne Rudvin
  • "I gode og onde dager" av Øyvind Kleiveland


Fra bibel sommercamp 2018:

  • "Ekteskap, skilsmisse og gjengifte" del 1 og 2 av Barclay Stevenson
  • "Guds sanne kjærlighet", "Lær å kjenne Herren" og "Jesus er Herre!" av Frank Åbyholm
  • "Jakobs historie og hans kamp med Gud (1.Mos)" og "Den kana'aneiske kvinnen i møte med Jesus (Matt. 15)" av Ragnar Andersen
  • "Rom.7" og "1.Korinterbrev 7," av Øyvind Kleiveland