TO SKO

To Sko er en stiftelse med hovedmål å gjenopprette ekteskap gjennom bønn og samtale basert på Bibelen

Sett din lit til Herren av hele ditt hjertet, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Ordspr. 3,5-6

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18:27

Gjenopprettelse av brutte ekteskap er mulig, for ingen ting er umulig for Gud.

Om mann og kvinne i ekteskap sier Jesus: "Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille" (Matt 19:6).

Last ned siste nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni-juli 2018.pdf

Sommeren 2018 arrangerer Stiftelsen TO SKO Bibel - sommercamp på Justøya fra 30.juli - 4.aug.


Klikk på plakaten for mer info.

Last ned plakaten

Justøya plakat.pdf

Last ned programmet

Program for TO SKO på Justøya 2018.pdf