Telli oma kinnistule ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine!

Võtke meiega ühendust: GSM 583 79 149, tel.684 32 82, toruehitus@jamare.eu

Spetsialiseerume kinnistusiseste vee ja kanalisatsiooni liitumistrasside ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusele Tallinnas ja Harjumaal. Teostame ka hoonesiseste tehnosüsteemide ehitus-, hooldus-, renoveerimis- ja avariitöid.

MEIE TEENUSED VK LIITUJALE:

 • esmane konsultatsioon ja hinnapakkumise koostamine
 • projekteerimise korraldamine (vajadusel)
 • ehitustegevuse kooskõlastamine kohaliku vee-ettevõttega
 • vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine objektil
 • torustike katsetamine ja vastava akti koostamine
 • teostusjoonise koostamine
 • valmistööde üleandmine

LISATEENUSED:

 • drenaaži- ja sademeveetorustike paigaldamine
 • survekanalisatsiooni ja maakütte kollektorite paigaldamine
 • pumplate, mahutite ja septikute paigaldamine
 • vihmavee rennkanalite paigaldamine
 • vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine
 • sanitaartehnilised tööd
 • avariiteenused

MEIE HINNAD:

 • Ühe toru paigaldamise hinnad eraldi kaevikus algavad 30 eur 1 jm eest
 • Kahe toru paigaldamise hinnad ühises kaevikus algavad 50 eur 1 jm eest
 • Kaheliikmelise brigaadi torutöö hind algab 40 eur 1 tunni eest
 • Spetsialisti poolt teostatava torutöö hind algab 25 eur 1 tunni eest
 • Hindadele lisandub käibemaks 20%

EELISED:

 • tegemist on ametlikult tegutseva sertifitseeritud ehitusettevõttega
 • meie spetsialistide kogemus antud valdkonnas ületab 15 aastat
 • kõikidele meie poolt teostatud töödele kehtib garantii 24 kuud
 • kliendid hindavad meie kiirust, korrektsust, tööde kvaliteeti
 • oleme paindlikud hinnapoliitikas ja meie hinnad on taskukohased

REFERENTSOBJEKTID:

Kakumäe Jahisadam

 • vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud 2500 jm
 • õli-bensiinipüüdur ja sadevee pumpla 80 l/s
 • reovee mahuti 2x10 m3
 • pilsiveemahuti 5 m3
 • rennkanalid 160 jm

Tõnupere Ridaelamud

 • Drenaažitorustik 95 jm
 • Sadeveetorustik 120 jm
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 120 jm

Skyline Residence

 • Veevarustuse liitumispunkt 3 tk
 • Reoveekanalisatsiooni liitumispunkt 2 tk
 • Sadeveekanalisatsiooni liitumispunkt 1 tk

Vuti 54 Ridaelamu

 • Veevarustuse liitumistorustik 15 jm
 • Sadeveekanalisatsiooni liitumistorustik 50 jm

MEIE KONTAKTID:

Jamare OÜ

Ehitajate tee 110B,

Tallinn 12915

tel. +372 684 32 82

GSM +372 583 79 149

www.toruehitus.ee

toruehitus@jamare.eu

SOTSIAALMEEDIA JA CASHBACK