Telli oma kinnistule ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusega!

Võtke meiega ühendust: GSM 583 79 149, tel.684 32 82, toruehitus@jamare.eu

TORUEHITUS.EE pakub oma klientidele Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusprogrammi raames kinnistusiseste vee ja kanalisatsiooni liitumistrasside ehitust väga soodsatel tingimustel (KIKi toetus üldjuhul katab üle 60% liitumistrassi ehituse maksumusest). Programm kehtib üle Eesti kõikidele VK liitumist vajavatele majapidamistele, mis asuvad üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Kontrollige kohe siin kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas saate toetust taotleda.

MEIE TEENUSED VK LIITUJALE:

 • esmane konsultatsioon, hinnapakkumise koostamine, KIKi taotluse koostamise ja esitamise abi
 • projekteerimise korraldamine (vajadusel)
 • ehitustegevuse kooskõlastamine kohaliku vee-ettevõttega
 • vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine objektil vastavalt projektile
 • torustike katsetamine ja vastava akti koostamine
 • teostusjoonise koostamine
 • valmistööde üleandmine
 • vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine KIKi toetuse saamiseks

LISATEENUSED:

 • vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja renoveerimine
 • drenaaži- ja sademeveetorustike paigaldamine
 • survekanalisatsiooni ja maakütte kollektorite paigaldamine
 • pumplate, mahutite ja septikute paigaldamine
 • vihmavee rennkanalite paigaldamine
 • sanitaartehnilised tööd
 • veemõõturite paigaldamine
 • avariiteenused
 • kaeve- ja pinnasetööd
 • vundamendialuste süvendite ettevalmistamine
 • aluspindade töötlemine

KIKi TOETUSE SUURUSED VK LIITUJATELE:

MEIE EELISED:

 • tegemist on ametlikult tegutseva sertifitseeritud ehitusettevõttega
 • meie spetsialistide kogemus antud valdkonnas ületab 15 aastat
 • kõikidele meie poolt teostatud töödele kehtib garantii 24 kuud
 • kliendid hindavad meie kiirust, korrektsust, tööde kvaliteeti
 • oleme paindlikud hinnapoliitikas ja meie hinnad on taskukohased

MEIE KONTAKTID:

JAMARE OÜ

Ehitajate tee 110B,

Tallinn 12915

tel. +372 684 32 82

GSM +372 583 79 149

www.toruehitus.ee

toruehitus@jamare.eu

SOTSIAALMEEDIA JA CASHBACK

REFERENTSOBJEKTID:

Kakumäe Jahisadam

 • vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud 2500 jm
 • õli-bensiinipüüdur ja sadevee pumpla 80 l/s
 • reovee mahuti 2x10 m3
 • pilsiveemahuti 5 m3
 • rennkanalid 160 jm

Tõnupere Ridaelamud

 • Drenaažitorustik 95 jm
 • Sadeveetorustik 120 jm
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 120 jm

Skyline Residence

 • Veevarustuse liitumispunkt 3 tk
 • Reoveekanalisatsiooni liitumispunkt 2 tk
 • Sadeveekanalisatsiooni liitumispunkt 1 tk

Vuti 54 Ridaelamu

 • Veevarustuse liitumistorustik 15 jm
 • Sadeveekanalisatsiooni liitumistorustik 50 jm

Katusepapi 4, Tallinn - kanalisatsiooni sisendite rekonstrueerimine

Saare 8, Tabasalu - veemõõdusõlme rekonstrueerimine, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamine

Sütiste tee 19A, Tallinn - sooja veevarustuse avariide likvideerimine, torude vahetamine

Vilde tee 142, Tallinn - kanalisatsiooni sisendite rekonstrueerimine

Urva 7, Laagri - elektrikilbi ruumi üleujutuste põhjuste uurimine ja kõrvaldamine

Kvartsliiva 16, Tallinn - veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil tsehhi põranda alla

Retke tee 26, Tallinn - kanalisatsiooni sisendite rekonstrueerimine

Taime 27, Tallinn - kanalisatsiooni kaevude likvideerimine, kastmiskraani paigaldamine

Kassitatra 23, Maardu - veemõõdusõlme, veevarustuse ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine

Ehitajate tee 50 - kanalisatsiooni rekonstrueerimine, kastmiskraanide paigaldamine

Varia 1, Vääna-Jõesuu - vee- ja kanalisatsiooni välistrasside rajamine, torude paigaldamine majas

Piibelehe 16, Vääna-Jõesuu - vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine, torude paigaldamine majas

Vuti 54, Tallinn - veevarustuse ja sademeveekanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

Suur-Ameerika 22, Tallinn - kanalisatsioonipüstiku asendamine

Lasnamäe 4, Tallinn - veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine

Kakumäe Jahisadam - vee- ja sadeveetorustike rajamine kaidel, betoonist vihmaveerennide paigaldamine

Kassikäpa 7, 9, 11, Vääna-Jõesuu - veemõõtjate paigaldamine, VK ühendusliinide rajamine

Päikese 10, Lagedi - ühendus ühiskanalisatsioonivõrguga

Kõrgendiku 1, 2, Liikva - vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine, tuletõrjehüdrani paigaldamine

Telliskivi 62, Tallinn - vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldamine hoohe sees, kaevude asendamine hoovis

Tõnupere 1, 3, 5, Tiskre - veevarustuse, reovee- ja sadeveekanalisatsiooni rajamine

Rohula 25, Tallinn - ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktide ja ühendustorustike rajamine

Asula 1, Tallinn - ummistuse kõrvaldamine, põrandaaluse kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Lõosilma 5, 10, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlme paigaldamine, veevarustus- ja kanalisatsioonitrassid

Vatslaserva 33, 37, Vatsla - veemõõdusõlme, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine

Metsa 56, Võsu - kanalisatsiooni ühendustorustiku ehitus

Mäealuse 12, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlme paigaldamine, veevarustus- ja kanalisatsioonitrassid

Nurme tee 13, Aruküla - maja ühendamine ühisveevärgiga

Kulli 16, Tallinn - ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktide ja ühendustorustike rajamine

Marali 10, Vääna-Jõesuu - veemõõteseadme paigaldamine, veevarustus ja kanalisatsioon

Piibelehe 9, 11, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlmede, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Kurereha 1, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlmede, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Teevere 21, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlmede, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Niinepuu 9, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlmede, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Niineõie 13, Vääna-Jõesuu - veemõõdusõlmede, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Kütte 20, Maardu - veemõõdusõlmede, veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

Ehitajate tee 111, 113, 115 - hoovide haljastuse ja heakorra taastamine

Kadrioru Staadion - konteiner-tualettruumide ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassidega