רשימת המאמרים והנושאים

ספר בראשית:

בראשית: האם מותר להבדיל על קפה (דיני הבדלה)

נח: האם מותר לאכול ג'ירפה (מסורת באכילת חיות)

לך לך: האם מותר לעשות ברית מילה לגוי

וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

חיי שרה: האם יצחק היה צריך להתחתן (היחס בין נישואין ללימוד תורה)

תולדות: פדיון הבן על ידי אישה

ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה (חרם דרבינו גרשום)

וישלח: האם מותר לקחת את החוק לידיים (עביד איניש דינא לנפשיה)

וישב: התייחסות לדברי חלומות.

מקץ: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט (פדיון שבויים)

ויגש: האם מותר לצאת לטיול בחוץ לארץ

ספר שמות:

שמות: האם הרהור כדיבור

וארא: האם מותר לכבות את המזגן של השכן (נזקי רעש)

בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי

בשלח: האם מותר לשמוע שירת נשים

יתרו: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה (עשיית צלם)

משפטים: פרשת שי דרומי בהלכה (בא במחתרת).

תרומה: האם בית המקדש ייפול מהשמיים

תצווה: האם מברכים ברכת הריח על קפה

כי תשא: האם צריך ליטול ידיים על זיתים מקופסת שימורים (דבר שטיבולו במשקה)

ויקהל: שו''ת בשמים ראש אחד מהראשונים או שקרן.

פקודי: האם מותר לבנות בריכה מכספי צדקה (שינוי כספי צדקה)

ספר ויקרא:

ויקרא: האם מותר לגעת ביין שנגע בו מחלל שבת (דיני תינוק שנשבה)

צו: האם מותר לאכול בשר אדם (ואכילת דם)

שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים

תזריע: עשה דוחה לא תעשה

מצורע: האם מותר לגברים לטבול במקווה בשבת

אחרי מות: מצוות כיסוי הדם

קדושים: האם מותר לעמוד בצפירה (הליכה בחוקות הגויים).

אמור: האם מותר להכריח אדם לקיים מצוות (כפייה על המצוות)

בהר: האם מותר להיות שכיר

בחוקותי: לימוד תורה לגוי

ספר במדבר:

במדבר: השתתפות במפקד אוכלוסין (כיצד מותר לספור אנשים)

נשא: האם מותר לישראל לעלות לברכת כהנים.

נשא ב': נזיר, קדוש או חוטא? היחס לחומר ברמב''ן וברמב''ם

בהעלותך: ברכה על בורקס בשר (דיני עיקר וטפל)

בהעלותך ב': האם מותר לאכול בשר ודג ביחד (היחס לדברי סכנה)

שלח: האם מותר להשתמש בחפץ ללא רשות

שלח ב': האם צריך לקרוע שרואים את הכותל

קרח: האם יש כהנים בזמן הזה

קרח ב': למה מותר לאכול דבש

חקת: לימוד תורה לשמה, לשם מה

חקת ב': ברכה על מים וגלידה בסעודה

בלק: האם מותר ללכת להצגה של קוסם

בלק ב': האם מותר לקרוא הורוסקופ

פנחס: האם נשים חייבות בזימון

פנחס ב': ברכת המוציא והפרשת חלה מקוגל

מטות - מסעי: האם מותר לאכול בכלי לא טבול.

ספר דברים:

דברים: מצוות תוכחה

ואתחנן: האם מותר לנסות את ה'

עקב: כיצד בוחנים חתן (דיני ברכות, חביב או עיקר)

ראה: זמן המתנה בין בשר לחלב

שופטים: האם יש חובה לכתוב ספר תורה.

כי תצא: השפעת הפסיקה על הקבלה

כי תבוא: האם מותר לתת אוכל לאדם שלא יברך (לפני עיוור)

ניצבים: האם מותר לרב לסחור במצוות.

וילך: דיני קריאת התורה (חובת היחיד או הציבור)

האזינו: האם יש חובה לתרום דם (כניסה לספק סכנה)

חגים:

ראש השנה: הסתמכות על סימנים

יום כיפור: הקשיים באמירת כל נדרי.

סוכות: האם נשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמא.

סוכות ב': האם מותר להאכיל קטן מחוץ לסוכה (דיני חינוך)

שמחת תורה: האם מותר למחוא כפיים בשמחת תורה ובשבת.

חנוכה: האם החשמונאים חטאו (ממלכת בית דוד)

פורים: האם יש מצווה להשתכר בפורים.

פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבע כוסות (והוספת מים ליין)

פסח ב': האם יש חובה לבדוק את הבית מחמץ (בירור במקום ספק)

פסח ג': לאו הניתק לעשה והאם מותר לשרוף חמץ ביום טוב

ספירת העומר: האם מותר להגיד לשם ייחוד לפני ספירת העומר

שבועות: ברכות התורה לאדם שלא ישן בלילה