ספר שמות

להערות והארות: tora2338@gmail.com

4. בשלח - שירת נשים.docx

בשלח - האם מותר לשמוע שירת נשים

3. בא - תאריך לועזי.docx

בא - האם מותר להשתמש בתאריך לועזי

2. וארא - נזקי רעש.docx

וארא - האם השכן צריך לכבות את המזגן (נזקי רעש)

1. שמות - דברים שבלב.docx

שמות - האם הרהור נחשב כדיבור

8. תצווה - ברכות הריח.docx
7. תרומה - בית המקדש.docx

תרומה - האם בית המקדש השלישי ירד מהשמים

6. משפטים - בא במחתרת.docx

משפטים - פרשת שי דרומי בהלכה (בא במחתרת)

5. יתרו - עשיית צלם.docx

יתרו - האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה (עשיית פסל)

11. פקודי - צדקה.docx

פקודי - האם מותר לבנות בריכה בכספי צדקה (שינוי כספי צדקה)

10. ויקהל - בשמים ראש.docx

ויקהל - שו''ת בשמים ראש, אחד מהראשונים או שקרן

9. כי תשא - דבר שטיבולו במשקה.docx

כי תשא - דבר שטיבולו במשקה