ספר בראשית

להערות והארות: tora2338@gmail.com

4. וירא - אבקת חלב נכרי.docx

וירא - אכילת אבקת חלב נכרי בהלכה

3. לך לך - ברית מילה לגוי.docx

לך לך - האם מותר למול גוי (ועוד דיני ברית מילה)

2. נח - האם מותר לאכול ג'ירפה.docx

נח - האם מותר לאכול ג'ירפה (מסורת באכילת בהמות).

1. בראשית - הבדלה.docx

בראשית - האם מותר להבדיל על קפה (דיני הבדלה).

8. וישלח - עביד איניש דינא לנפשיה.docx

וישלח - האם מותר לקחת את החוק לידיים (עביד איניש דינא לנפשיה)

7. ויצא - חרם דרבינו גרשום.docx

ויצא - חרם דרבינו גרשום (נשיאת שתי נשים)

6. תולדות - פדיון הבן.docx

תולדות - האם אפשר לפדות בכור באמצעות כהנת (דיני פדיון הבן)

5. חיי שרה - כלה או הקלה.docx

חיי שרה - האם יצחק צריך להתחתן (היחס בין לימוד תורה לנשיאת אשה)

12. ויחי - ניסויים בגופות.docx

ויחי - האם מותר לחנוט גופות (ניסויים על גופות)

11. ויגש - נסיעה לחוץ לארץ.docx

ויגש - האם מותר לצאת לטיול בחוץ לארץ

10. מקץ - פדיון שבויים.docx

מקץ - האם היה צריך לפדות את גלעד שליט (פדיון שבויים)

9. וישב - דברי חלומות.docx

וישב - האם יש משמעות הלכתית לחלומות