Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
สิบเอกอภิวัฒน์ แก้วงาม ครูพิเศษสอน

สิบเอก อภิวัฒน์ แก้วงาม

ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

อาชีวศึกษา


ไฟฟ้ากำลัง

แบบไฟฟ้าดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในงานติดตั้งเพราะทั้งผู้ทำ และผู้ออกแบบจะติดต่อกันผ่านทางแบบนี้ทั้งสิ้นจนงานสำเร็จ ในการเขียนแบบไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน้าที่ของช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการเขียนโดยใช้วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ งานเขียนแบบแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงงานการออกแบบโดยงานการออกแบบทั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกรไฟฟ้า หรือผู้ที่ชำนาญงานทั้งสิ้น ผู้เขียนแบบไฟฟ้าต้องประสานงาน และทำความเข้าใจกับผู้ออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อทำให้แบบที่ได้ออกมานั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นผู้เขียนแบบจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ“หลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า

การศึกษา

สอศ

สพฐ