Strona w budowie!!!

Strona Facebook

Stowarzyszenie "ToMyRazem" to przede wszystkim kreatywna grupa aktywnych animatorów z wieloletnim stażem, którzy realizując swoje pasje wdrażają działania i kierują je do ludzi niezależnie od wieku. Na co dzień organizacja poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i środki własne prowadzi Świetlicę dla dzieci z terenów wiejskich w Gminie Firlej. Realizuje projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz autorskie pomysły. Animatorzy wspierają także nieformalne Koła Seniora w kilku miejscowościach, organizując dla osób w wieku 60+ cykliczne warsztaty rękodzielnicze. Środki finansowe organizacja pozyskuje poprzez realizację projektów skierowanych do osób starszych. Stowarzyszenie "ToMyRazem" to grupa energicznych i twórczych osób mających również wspólne cele, którymi są: aktywizacja społeczeństwa poprzez działania kulturalne i edukacyjne, budowanie więzi międzypokoleniowych, działanie na rzecz rozwoju wolontariatu oraz animacji społecznej i wiele innych. Jednym zdaniem podsumowując: Młodzi przyjaciele wyruszyli "RAZEM" we wspaniałą animacyjną podróż zabierając ze sobą to co najważniejsze: dotychczasowe doświadczenie, niesamowite pomysły, uśmiech, pozytywną energię i ogromne wsparcie ludzi...