Tomtesläppet i Karlskrona

Välkommen som utställare under Tomtesläppet 2022

Aktiviteten äger rum lördagen den 3:e december kl. 10:00-16:00 och söndagen den 4:e december kl. 12:00-16:00.


Området omfattar centrala delarna av Karlskrona.

Utomhusplatser finns på gator, torg och gårdar.

Inomhusplatser i gallerior och andra centrala lokaler.


Marknadsstånd finns att hyra.


Mer information kommer och anmälan kan ske från juli.

Kontakta gärna Christer eller Britt-Marie för intresseanmälan eller för mer information redan nu.

Kontaktuppgifter

Allmänt om marknaden
info@tomteslappet.se

Ewy Olander, 0705-491106, (allmänt om marknaden)


Information för utställare
utstallare@tomteslappet.se

Christer Persson 070-9651351 eller Britt-Marie Österling 0735-068923, (för utställare)