Tomas Hollsten, undervisande lärare i SO, svenska som andraspråk och engelska.

Mail: tomas.hollsten@gmail.com


En julgäst - Selma Lagerlöf

oregelbundna vern

Recension

6C veckoschema

WCPRC

12 years a slave

Veckans textspaning