Tolvsbo byförening

Välkommen till Tolvsbo byförening

Föreningen har till uppgift att utveckla gemenskapen mellan boende och fritidsboende med hjälp av bland annat mötesplatser och arrangemang.

För löpande information om vad som händer i föreningen hänvisar vi till vår Facebooksida, https://www.facebook.com/tolvsbobyforening

Föreningen