Utbildningar

Tekniken och utbildningarna vi tar fram kommer att vara tillgänglig för alla

Utbildningsarbetet till projektet påbörjas under slutet av år två.

Här kommer vi att samla information om utbildningarna. Nuvarande sida är ett exempel.

Elever i ett klassrum
En elev tolkar för en annan vad som händer bakom dennes rygg.
Flera sitter och lyssnar på lärarens föredrag
Planeringsschema från en tidigare sjudagars kurs.
ID-kort 10-001 på Peter Lilliecrona, syntolk
 • Sedan 2010 har huvudmannen Syntolkning Nu utbildat närmare 200 syntolkar varav flera, på olika sätt, fortfarande är aktiva. Schemat ovan är från en kurs på Fristads Folkhögskola.

 • Kontinuerligt utbildar vi på efterfrågan nya syntolkar samt ger stöd till företag som har frågor om tillgänglighet.

 • Föredrag har under åren skett utanför Sverige som i England, Spanien, Finland och Tyskland.

 • 2019 utbildades även nya syntolkar i Helsingfors, Finland.

 • 2020 har det skett flera vidareutbildningar av nuvarande och aktiva tolkar.

 • 2021 kommer specialiserade tolkar att utbildas inom projektet tolk-igen.

Kursen innehåller bland annat

 • Förståelse för syntolkning och dess genomförande på distans

 • Grundkunskap kring synnedsättningar och andra funktionsnedsättningar

 • Bildanalyser och vikten av förkunskap

 • Tekniken runt tolkningen och sändningskunskap

 • Hur man söker och finner svar

 • Ordets betydelse i en stegrande händelse

 • Språkförståelse och våga tala utan att tänka

 • Att våga utelämna men ändå våga ta utrymme

 • Uppbyggnad av ett syntolkningsmanus

 • Lättare live syntolkning inför publik på distans

Diplom från en utbildning