Pressrelease

Miljövänlig syntolkning på distans


Efter mer än ett år av förberedelser kan Syntolkning Nu i Sverige trycka på startknappen till ett större projekt som under tre år finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Den 16 september hade Arvsfondsdelegationen sitt senaste möte där man besluta om kommande olika projekt som skulle erhålla bidrag.
Bland dessa finns ett projekt som tänker öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans.

I första hand vänder sig detta projekt till personer med nedsatt syn, men även personer med andra funktionsnedsättningar, exempelvis dyslexi, kommer att ingå i projektet. Möjligheten till livesyntolkad teater ser väldigt olika ut över landet och är idag i stor utsträckning beroende av faktorer som var man bor och vilken möjlighet man har att besöka ett specifikt föreställningstillfälle.

Genom projektet utvecklas en miljövänlig och kostnadseffektiv modell där tolken sitter på en helt annan ort än den där föreställningen
spelas och där besökaren med funktionsnedsättning finns. Efter tre år fortsätter projektet inom ramen för föreningens verksamhet.

Utbildningar kommer att fortsatt erbjudas utifrån det studiematerial som tas fram. De tekniska lösningar och paket som utvecklas i projektet blir fritt tillgängliga för alla aktörer inom området

I samband med att Arvsfonden nu sagt ja, lanseras också grunden till den nya hemsidan, www.tolk-igen.se
Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras.

Peter Lilliecrona, Verksamhetsledare,
peter@syntolkning.nu 0730-34 51 12

Christer Pernhult, Projektansvarig,
christer@tolk-igen.se, 0703-76 39 39

Ulf Blide, Webb- och bildansvarig,
ulf@tolk-igen.se, 0703-57 00 66


Om miljövänlig syntolkning på distans:

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns, till de som inte ser. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.

Projektet utgår från syntolkning och kommer öka antalet tillgängliga produktioner samtidigt som bland annat resandet minskar.
Dessutom kommer fler tolkar att tillkomma till projektet, för att på sikt kunna bli den tillgänglighetsgrupp som avses med projektet.

Projektet har sitt säte i Göteborg