Про кафедру

Мирончук Валерій Григорович

Завідувач кафедри

професор, доктор технічних наук. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком "Відмінник освіти"

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування є випусковою і готує фахівців за освітніми програмами «Інжиніринг харчових виробництв», «Інформаційні технології проектування» спеціальності «Галузеве машинобудування». На кафедрі ведеться підготовка докторів наук та докторів філософії за спеціальністю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Щорічний прийом студентів за денною та дистанційною формами навчання становить близько 80 чоловік. Випускники кафедри успішно працюють за спеціальністю на промислових підприємствах, у наукових, конструкторських та проектних установах, на машинобудівних заводах та навчальних закладах. За роки існування кафедра підготувала близько 6000 спеціалістів та понад 150 магістрів.

На кафедрі функціонує центр систем автоматизованого проектування, обладнаний новітньою комп’ютерною технікою. Постійно впроваджуються нові технології навчання на базі використання сучасного програмного забезпечення та технічних засобів навчання. Всі курсові та дипломні проекти, магістерські роботи студенти виконують за допомогою систем автоматизованого проектування. Кафедра має три спеціалізовані навчальні лабораторії, оснащенні відповідними демонстраційними електронними стендами, макетами обладнання та лабораторним устаткуванням. Студенти проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, виконують реальні дипломні проекти та магістерські роботи.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

Скоординовані навчальні плани підготовки фахівців за вищенаведеними освітніми програмами для випускників технікумів та коледжів передбачають скорочений термін навчання .