Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Харчова промисловість займає перше місце за обсягами реалізованої промислової продукції серед всіх галузей промисловості України і має позитивну динаміку зростання.

Левову частку керівництва та інженерно-технічного персоналу харчової промисловості складають випускники Національного університету харчових технологій, в тому числі Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого. Зокрема, кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (ТОКТП), яка входить до цього інституту, за роки існування було підготовлено біля 6000 висококваліфікованих фахівців. Серед випускників кафедри міністри, заступники міністрів, академіки, народні депутати, провідні вчені, керівники галузей, установ та підприємств.

Навчальний процес на кафедрі спрямований на забезпечення високих стандартів сучасної вищої освіти. Кафедра оснащена новітньою комп’ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням (Autodesk Inventor Professional, AutoCAD, 3dMax, Компас 3D, Mathcad та ін.). Це гарантує високу фахову підготовку випускників, які мають великий попит на сучасному ринку праці.

E-mail кафедри ТОКТП: kaf_toktp@ukr.net

Новини кафедри

Успіх команди викладачів НУХТ на змаганнях з плавання!

6 грудня 2019 року на базі спорткомплексу національного університету ім. Т.Г. Шевченко відбулися змагання з плавання у рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району.

Команда НУХТ у складі ст. викладача кафедри фізичного виховання Міцкевич Наталії Іванівни і ст. викладача кафедри ТОКТП ННІТІ Свідерської Олександри Ігорівни посіла ІІІ місце серед збірних команд. Нагороди переможцям вручала українська гандболістка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Іванівна Кочергіна.

Екскурсія на підприємство Coca-Cola!

Екскурсія зі студентами ННІТІ (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого) - це завжди цікаво! Особливо коли напередодні Новорічних свят потрапляєш в таке фантастичне місце, як завод Coca-Cola!

4 грудня 2019р. викладачі кафедри ТОКТП Тарас Погорілий і Олександра Свідерська разом з магістрантами і студентами відвідали це сучасне підприємство, де ознайомились з високопродуктивними технологічними лініями, особливостями організації процесу виробництва та асортиментом продукції Coca-Cola.

Дякуємо магістранту Едуарду Кіменко і працівникам компанії Coca-Cola за організацію екскурсії, цікаву інформацію та незабутні враження.

На вістрі науки!

Вийшла з друку монографія авторського колективу в складі В.Г. Мирончука, Ю.Г.Змієвського, Ю.С.Дзязько, В.В.Захарова «Інноваційні технології перероблення молочної сироватки мембранними методами».

В монографії приділено увагу дослідженням: нанофільтрації та діананофільтрації як способу попереднього концентрування та знесолення молочної сироватки; отримання концентратів мінеральних речовин із молочної сироватки; застосування модифікованих мембран; використання озонування як способу попереднього оброблення продуктів розділення молочної сироватки перед мембранними процесами. Запропоновано нові апаратно-технологічні схеми маловідходного перероблення молочної сироватки мембранними методами.

Монографія корисна для студентів, аспірантів, наукових співробітників і працівників харчової, мікробіологічної та фармацевтичної галузей промисловості.

Осінній День відкритих дверей

30 листопада 2019р. відбувся осінній День відкритих дверей НУХТ. До університету, крім старшокласників, прибули понад 450 студентів старших курсів коледжів і технікумів із усієї України. Кафедри ТОКТП та МАХФВ ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого НУХТ ознайомили їх з освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів, з матеріальною базою кафедр, новітніми технологіями навчання. Особливу зацікавленість викликали майстер-класи: «Сучасні технології виготовлення виробів за допомогою лазерного верстата», «Багатофункціональні системи 3D моделювання», «Комп’ютерне моделювання природніх та штучних процесів», які підготували та презентували проф. Валерій Мирончук, доценти Юрій Бойко, Дмитро Люлька, Ігор Литовченко, Іван Миколів, Роман Якобчук, асистент Олена Бабанова.

Запрошуємо випускників шкіл, технікумів і коледжів до навчання в ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого Національного університету харчових технологій!

Захист дисертації!

13 листопада 2019р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій відбувся успішний захист дисертації Володимира Захарова «Інтенсифікація мембранних процесів очищення нанофільтраційного пермеату молочної сироватки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Науковий керівник – доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, доктор технічних наук Юрій Змієвський.

Офіційні опоненти – Ірина Дубовкіна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України та Сергій Гулієнко – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Вітаємо Володимира Захарова зі здобуттям вченого ступеня кандидата технічних наук та бажаємо подальших творчих успіхів!

Відкрита лекція!

7 листопада на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбулася відкрита лекція доцента кафедри Дмитра Люльки з навчальної дисципліни «Інженерія безпеки» на тему: «Конструювання технологічного обладнання з дотриманням гігієнічних вимог» для студентів 4-го курсу освітньо-професійної програми: «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Лектор з використанням мультимедійних технологій висвітлив ряд важливих питань щодо основних гігієнічних вимог, правил і рекомендацій для розробки окремих елементів, вузлів та технологічного обладнання харчової та переробної промисловості в цілому.

Лекція була цікавою і пізнавальною для студентів, а колеги та фахівець навчально-методичного управління університету Алла Володимирівна Оскілко відзначили високий науково-методичний рівень лектора, актуальність матеріалу та доступність його викладення і побажали наснаги у професійній діяльності.

Вітаємо ювіляра!

1 листопада 2019р. святкує 85-річний ювілей доктор технічних наук, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Заслужений діяч науки і техніки України Пушанко Микола Миколайович.

Шановний Микола Миколайович! Прийміть наші сердечні вітання з нагоди Вашого ювілею! Самовіддане служіння науці, висока міра відповідальності, мудрість і широта мислення здобули Вам заслужену повагу колег і друзів. Ви щедро ділитеся своїми знаннями і досвідом з тими, кому потрібна Ваша підтримка, нікому не відмовляючи в допомозі. Ви відноситесь до категорії людей, яких відрізняє високий професіоналізм, обов'язковість і відповідальність при вирішенні складних завдань.

Крім цього Ви є неординарною особистістю з поетичним складом душі, про що свідчать Ваші вірші, які нікого не залишать байдужим.

Від щирого серця вітаємо Вас, Микола Миколайович, з чудовим ювілеєм і бажаємо нових творчих успіхів і нових талановитих учнів, щастя і благополуччя та міцного здоров'я!

Монографія з теорії і практики розділення суспензій в бурякоцукровому виробництві

Вийшла з друку монографія «Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве. Книга ІІ. Процессы разделения суспензий» авторського колективу в складі М.М. Пушанка, В.А. Лагоди, В.М. Шурбованого, Нат. М. Пушанко, Л.М. Хомічака, А.К. Запольского, Є.В. Стичинського.

В монографії описано технологічні процеси гідрокласифікації, осадження і фільтрування суспензій бурякоцукрового виробництва, які аналізуються з урахуванням їх структури, що включає основні процеси, допоміжні процеси та операції, а також супутні процеси і явища.

Основні процеси поділу макро- і мікросуспензій бурякоцукрового виробництва висвітлені з позицій спільності їх рушійних сил (напору, перепаду тисків, градієнта концентрацій і ін.), не порушуючи фізичної сутності дано їх спрощений математичний опис.

Запропоновано класифікацію процесів гідромеханічного і фізико-хімічного фільтрування суспензій галузі, описані види рушійних сил розглянутих процесів і способи їх створення, режими фільтрування, типи використовуваних фільтрувальних перегородок.

Книга рекомендується для наукових і інженерно-технічних працівників цукрової промисловості, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в області технологій і обладнання бурякоцукрового виробництва.

Ярмарка професій в Переяслав-Хмельницькому!

9 жовтня 2019 р. доцент кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого HУXT Олішевський Валентин Вікторович разом зі старшим викладачем кафедри інформаційних систем Ліманською Наталією Володимирівною та асистентом кафедри економіки праці та менеджменту Шешлюком Олександром Сергійовичем взяли участь в ярмарку професій, який відбувся в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному центрі занятості. Молодь випускних класів семи шкіл Переяслав-Хмельницького проявила велику зацікавленість нашим навчальним закладом, спеціальностями та освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка фахівців, умовами навчання та дозвілля.

День відкритих дверей!

5 жовтня в університеті з метою ознайомлення випускників шкіл, коледжів і технікумів з умовами вступу та навчання в НУХТ відбувся День відкритих дверей. Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого взяла участь в проведенні цього заходу. Зокрема, на кафедрі проведено 2 майстер-класи:

  • Багатофункціональні системи 3D моделювання;
  • Діюча модель фрезерувального станка з числовим програмним управлінням, яку розробили, виготовили та продемонстрували студенти Сергій Марисик і Богдан Стрілець.

Майбутні абітурієнти також ознайомилися з матеріальною базою кафедри та освітніми програмами підготовки фахівців. Відвідувачі цікавилися сучасними методами комп’ютерного проектування та науково-технічною творчістю студентів.

Активну участь у підготовці та проведенні Дня відкритих дверей та мастер-класів взяли професор Валерій Мирончук, доценти Іван Миколів, Святослав Лементар та Роман Якобчук.

Ласкаво запрошуємо випускників шкіл, технікумів та коледжів до навчання в Навчально-науковому інженерно технічному інституті ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових технологій.

Запрошуємо на навчання!

Серед заходів, присвячених 135-й річниці Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ викладачами кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування професором Валерієм Мирончуком, доцентом Романом Якобчуком та заступником директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого професором Михайлом Масліковим проведена профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти коледжу, яким надана вичерпна інформація щодо структури, спеціальностей, освітніх програм, особливостей вступу та навчання в університеті, зокрема, в ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого.

Традиційно, левова частина випускників Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ продовжує навчання в НУХТ за узгодженою скороченою програмою навчання.

Корисна взаємодія науки і практики!

Співробітники та студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого взяли активну участь в 28-й Міжнародній виставці обладнання та технології для харчової промисловості "INPRODMASH", Міжнародній виставці обладнання для упаковки "UPAKOVKA" та Міжнародній науково-практичній конференції "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності", які відбулися в Міжнародному виставковому центрі 10-12 вересня 2019 р. В ході роботи виставок та конференції відбувся корисний обмін науково-практичним досвідом в галузі сучасного обладнання та пакувальної техніки для харчової та переробної промисловості.

Посвята в студенти!

30 серпня 2019 року відбулася урочиста церемонія Посвяти першокурсників у студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ. Зі словами привітання, інформацією про життя інституту та важливими настановами до першокурсників звернулися директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Блаженко Сергій Іванович та завідувачі випускових кафедр: Мирончук Валерій Григорович, Гавва Олександр Миколайович, Соколенко Анатолій Іванович, Василенко Сергій Михайлович, Левицька Надія Миколаївна, а також професор Мазуренко Олександр Григорович.

Усім новим студентам бажаємо незабутніх років в нашому університеті та професійного зростання!

Зустріч випускників з роботодавцем

Після успішного захисту дипломних проектів бакалаври зустрілися з менеджером компанії CRH Ukraine - світового лідера в галузі будівельних матеріалів. Випускникам було запропоновано стажування на виробничих потужностях CRH в Україні. Під час стажування молодим фахівцям надається безкоштовне житло, харчування та проїзд на підприємство. Стажування проходить під керівництвом особистого ментора та включає ознайомлення з роботою підрозділів Подільського, Одеського та Миколаївського цементного заводів, а також участь в тренінгах та вдосконалення знання англійської мови. Після успішного завершення проекту стажер зараховується в штат компанії з можливістю працевлаштування на підприємствах компанії як в Україні, так і за кордоном.

Захисти бакалаврів!

13 і 14 червня 2019 року відбулися захисти дипломних проектів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» та зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". В своїх проектах бакалаври запропонували ряд цікавих обгрунтованих технічних рішень, спрямованих на удосконалення обладнання переробних і харчових виробництв. Студенти також представили публікації своїх напрацювань в наукових виданнях та матеріалах міжнародних наукових конференцій.

Вітаємо молодих фахівців та бажаємо успіхів у професійній діяльності !

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв"

16-17 травня 2019р. в м. Мелітополь на базі Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв". В олімпіаді взяли участь студенти кафедр технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування і машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого нашого університету. За результатами олімпіади переможцем з врученням диплому II ступеня став Дмитро Віхоть, переможцями в номінаціях стали Дмитро Дудко, Микола Чепіга та Сергій Нужний. У Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів перемогу здобули: Юрій Ващенко - диплом I ступеня, Андрій Закревський - диплом II ступеня, Олег Стахів - диплом III ступеня.

Бажаємо всім учасникам Всеукраїнської студентської олімпіади подальших творчих успіхів та наснаги в здобутті професійних знань!!!

Досягнення молодого науковця

17-18 квітня в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на засіданні секції «Процеси і обладнання виробництва та переробки продукції АПК» VIII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» з науковою доповіддю «Робота рідинно-газового ежектора на технологічних рідинах харчових виробництв» виступив аспірант кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого Андрій Слюсенко. В доповіді висвітлено результати експериментальних досліджень роботи струминних апаратів різної конструкції з компактним та диспергованим струменями рідини, яка була відзначена Дипломом першого ступеня.

Бажаємо Андрію нових здобутків на науковій ниві!

Ювілейна конференція

11 квітня 2019 року в засіданні секції "Технологічне обладнання та комп'ютерні технології проектування" 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченій 135-річниці НУХТ взяли участь 47 осіб. Серед них, представники Національного університету харчових технологій, Інституту технічної теплофізики НАН України, Сумського національного аграрного університету, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м.Кривий Ріг). На секції представлено 30 наукових доповідей з актуальних проблем харчової галузі економіки України. Кращими визнано доповіді Андрія Слюсенка та Наталії Перекрест (ДНУЕТ), Дмитра Дудка та Марини САмійлик (СНАУ), Дмитра Борея (НУХТ). Серед стендових доповідей відмічено постери студентів ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого НУХТ Олександра Литвина, Володимира Тарасенка та Ростислава Цяпкала.

Бажаємо студентам, аспірантам та молодим ученим подальших творчих успіхів в науковій діяльності!

Урочисте вручення дипломів магістрам!

5 березня 2019 р. в актовій залі Національного університету харчових технологій відбулось урочисте вручення дипломів магістра зі спеціальночті 133 "Галузеве машинобудування" випускникам Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ. Молодь привітали директор інституту Сергій Блаженко, заступник директора з наукової та методичної роботи Михайло Масліков, завідувачі кафедр Валерій Мирончук, Олександр Гавва, Анатолій Соколенко, Олександр Серьогін та інші.

Бажаємо випускникам успішної реалізації отриманих в університеті знань, професійного зростання та нових позитивних надбань на довгій життєвій ниві!

Запрошуємо прийняти участь в конференції!

11-12 квітня 2019 р. відбудеться 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті".

Тези на конференцію подавати на поштову скриньку pogorilyy_tm@ukr.net до 10 березня 2019 року включно, відповідно до вимог.

Інформацію про конференцію та вимоги до оформлення тез доповідей подано нижче.

Успішний захист магістрів!

З 21 та 27 лютого 2019р. на кафедрі ТОКТП відбувся захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітнього ступеня «магістр». При виконанні магістерських робіт широко використовувалося інформаційно-комп’ютерне забезпечення на базі сучасних програмних продуктів: Autodesk Inventor, AutoCAD, FlowVision, MathCAD.

Зміст магістерських робіт висвітлено в публікаціях у вигляді тез доповідей на наукових конференціях, статей у фахових журналах та патентах України на корисну модель.

Голова екзаменаційної комісії, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, д.т.н. Ірина Дубовкіна, відзначила належний рівень магістерських робіт, актуальність тематики та практичне спрямування.

Щиро вітаємо молодь з успішними захистами кваліфікаційних робіт та отриманням ступеня магістра в Національному університеті харчових технологій.

Поповнення молодими фахівцями!

З 18 по 20 лютого відбулися захисти дипломних проектів па здобуття освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» студентами, які навчалися в університеті без відриву від виробництва.

Тематика дипломних проектів, їх зміст та якість відповідає сучасним запитам до обладнання галузей харчової та переробної промисловості.

Вітаємо молодих фахівців з успішним захистом виконаних ними дипломних проектів і бажаємо їм подальших успіхів та кар’єрного зростання задля розбудови економіки України!


День відкритих дверей!

17 листопада 2018 р. для майбутніх абітурієнтів Національного університету харчових технологій було проведено День відкритих дверей. В рамках цього заходу кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого було проведено майстер-клас «Створення 3D моделей обладнання на основі сучасних комп’ютерних технологій проектування», який підготували доценти Юрій Вересоцький, Тарас Погорілий, Іван Миколів та Роман Якобчук. Особливу зацікавленість відвідувачів викликала демонстрація роботи 3D принтера та створення тривимірних моделей окремих деталей в реальному часі. В Дні відкритих дверей взяли участь чисельна група учнівської молоді Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук!

7 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Юрій Змієвський. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальних проблем ефективного застосування мембранних процесів у технологіях харчових виробництв для забезпечення їх енергозаощадження, мінімізації відходів та екологічної безпеки. Отримані молодим науковцем результати досліджень баро- та електромембранних процесів мають важливе значення для розширення уявлень про механізм розділення багатокомпонентних гетерогенних рідин і застосування новітніх технологій в промисловості.

Бажаємо Юрію Змієвському подальших творчих успіхів в науковій та педагогічній роботі!

Здобутки молодих вчених!

6 листопада 2018 року на секції «Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості» Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», яка проводилася на базі Національного університету харчових технологій з доповіддю на тему «Застосування алгоритму наївного баєсового класифікатора для розрахунку та прогнозування процесів озонування» виступив молодий учений, аспірант кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Володимир Захаров. Доповідь викликала велику зацікавленість та ґрунтовне обговорення.

Наука виробництву!

23-24 жовтня в університеті за ініціативи кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії».

На конференції представлені доповіді провідних наукових установ в галузі мембранних технологій, серед них: Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут фізико-органічної хімії Національної академії наук Білорусі, Національний університет харчових технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Харківський державний університет харчування та торгівлі, Донецький Національний Університет Економіки і Торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), ТОВ «Системи чистої води».

В презентованих на конференції доповідях висвітлені останні досягнення вчених та практиків в галузі мембранних технологій, спрямованих на забезпечення високої якості питної води, ефективної вторинної переробки вуглеводно-білкових рідин харчової промисловості та зменшення шкідливих викидів зі стоками в оточуюче середовище.

Бажаємо учасникам конференції подальших творчих успіхів

та науково-практичних надбань на шляху зміцнення економіки України.

День відкритих дверей!

6 жовтня кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування під час Дня відкритих дверей університету для учнів старших класів шкіл та студентів технікумів і коледжів було проведено два майстер-класи «Привабливість майбутньої професії» :

• створення 3D моделей обладнання на основі сучасних комп’ютерних технологій проектування;

• демонстрація автоматичного визначення характеристик запірно-регулюючих пристроїв за допомогою устаткування фірми CAMOZZI.

Плідне співробітництво!

Відділ цукрівництва Інституту біотехнології сільського господарства та харчової промисловості імені проф. Вацлава Домбровського, фірма "Higienix" (м. Варшава, Польща) надіслали привітання та нагородили пам'ятним знаком завідувача кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ Валерія Мирончука за плідну співпрацю в розвитку цукрової промисловості і впровадження нових технологій, пов'язаних з якістю та безпечністю харчових продуктів на цукрових підприємствах Польщі та України.

Зв'язки з виробництвом!

2 жовтня на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбулася зустріч студентів-старшокурсників Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого з представниками фармацевтичної фірми "Дарниця": керівником напряму навчання та розвитку персоналу Ольгою Лаврик та начальником відділу зв'язків з громадськістю та пресою Оксаною Пирожок. Під час зустрічі обговорювалися питання підвищення рівня практичної підготовки студентів шляхом їх стажування на фармацевтичній фірмі "Дарниця".

Студенти виявили зацікавленість запропонованою формою поєднання навчання з виробничим стажуванням. Така спіпраця, безперечно, буде сприяти забезпеченню високих стандартів освіти для всебічного зростання економіки України.

Свято футболу!

За ініціативи випускника механічного факультету КТІХП (тепер Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого НУХТ) к.т.н., доцента, голови ради директорів групи компаній ICK Group Юрія Зайця 2 вересня 2018 року відбувся футбольний турнір пам’яті відомого фахівця з футболу Сергія Анатолійовича Богачика, який багато років очолював спортивну роботу на механічному факультеті, був старшим тренером чоловічої футбольної команди КТІХП та начальником футбольної команди «Динамо-2» (Київ).

В турнірі взяли участь ветерани команд: «Динамо» (Київ), КТІХП, м. Обухів та с.м.т. Гребінки. Серед учасників турніру – випускники механічного факультету КТІХП: Віктор Хлус, Юрій Заєць, Дмитро Міхеєнко, Сергій Каштанов, Микола Лавриненко та інші.

Головний приз турніру в фіналі розіграли команди ветеранів «Динамо» (Київ) і КТІХП. В запеклій, безкомпромісній боротьбі перемогу здобули ветерани «Динамо» (Київ).

Кубки переможцям та учасникам турніру вручили дружина Сергія Анатолійовича Богачика Світлана Петрівна та легенда команди «Динамо» (Київ) Анатолій Миколайович Крищенко.

Бажаємо учасникам турніру міцного здоров’я, подальших спортивних досягнень та популяризації здорового способу життя!

Випуск висококваліфікованих фахівців!

На кафедрі технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування з 11 по 19 червня 2018р. пройшли захисти студентів на здобуття освітніх ступенів "бакалавр" і "магістр". Диплом бакалавра отримали 38 студентів, магістра – 14.

Завдяки інноваційності навчання, яке полягає у вивченні найсучасніших методів моделювання технологічних процесів та проектування обладнання здобувачі на високому рівні виконати та представили кваліфікаційні роботи, спрямовані на вирішення актуальних проблем харчової та переробної промисловості.

Отримані в університеті знання і вміння та попит на ринку праці відкривають перед випускниками широкі можливості щодо успішного працевлаштування.

Бажаємо випускникам творчих успіхів та подальшого професійного зростання !!!

Перший захист бакалаврів!

11 червня 2018р. на кафедрі ТОКТП відбувся перший захист дипломних проектів на здобуття освітнього ступеня "бакалавр". На захист було представлено роботи, присвячені актуальним питанням підвищення ефективності роботи технологічного обладнання харчової та переробної промисловості. Студенти продемонстрували високий рівень знань та вмінь, а запропоновані ними технічні рішення є сучасними та можуть бути рекомендовані до впровадження у виробництво.

Вітаємо студентів з успішним захистом та бажаємо подальших успіхів!!!

Ювілейна зустріч випускників!

2 червня 2018 року відбулася 45-річна ювілейна зустріч випускників 1973 року кафедри спеціального обладнання механічного факультету КТІХП.

В теплій і дружній атмосфері ювіляри поділилися своїми здобутками, згадали незабутні студентські роки, ознайомилися із сьогоденням університету.

Колектив кафедри технологіного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ бажає всім випускникам університету міцного здоров'я, творчої наснаги, нових надбань і досягнень в праці та родинного затишку.

Екскурсія на підприємство компанії "Люстдорф"

30 травня 2018 року завідувач кафедри, професор Валерій Мирончук та докторант кафедри, доцент Юрій Змієвський ознайомились із сучасним виробничим підприємством Української молочної компанії «Люстдорф» в м.Іллінці, Вінницької області. Компанія «Люстдорф» – один із лідерів молочного ринку України.

Висловлюємо слова щирої подяки керівництву компанії за змістовну і цікаву екскурсію для студентів і викладачів університету, що, безумовно, підвищить якісний рівень підготовки фахівців в університеті.

В І Т А Є М О

учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (м. Мелітополь, ТДАТУ, 16-18.05.2018р.) з перемогою у номінаціях:

  • Бусигін Олександр Васильович – за перемогу у конкурсі магістерських робіт – Диплом І-го ступеня.
  • Марисин Сергій Володимирович – за новаторський підхід до наукових досліджень – Грамота.
  • Стрілець Богдан Ігорович – за високий рівень теоретичної підготовки – Грамота.

Бажаємо подальших творчих успіхів та професійного зростання!

Колектив кафедри ТОКТП

Конференція молодих учених, аспірантів та студентів

23 - 24 квітня 2018 року в НУХТ проводилася 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів “Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”. На кафедрі технологічного обладнання та ком'ютерних технологій проектування працювала секція "Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв", підсекція "Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування". В роботі підсекції взяла участь 41 особа, серед учасників - представники Національного університетту біоресурсів і природокористування України, Полтавського університитету економіки і торгівлі та Вінницького національного аграрного університету. Було заслухано 14 доповідей в пленарному режимі, які зацікавили присутніх та викликали пожвавлену дискусію. Також представлено 19 стендових доповідей. Доповіді магістрантів Бондаровського Андрія, Шковири Альони та Ніколишака Максима рекомендовані до відзначення.

Профорієнтаційний захід «Люби і розбудовуй Україну»

14 березня на території Київського бронетанкового заводу за патронажем Державної служби зайнятості відбувся профорієнтаційний захід для молоді «Люби і розбудовуй Україну» з метою популяризації серед молоді інженерної освіти. Для ознайомлення майбутніх абітурієнтів з перспективами навчання в НУХТ було делеговано команду молодих фахівців Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, а саме асистента кафедри Мехатроніки та пакувальної техніки - Ольгу Горчакову, аспіранта кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання - Богдана Пащенка та аспіранта кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування- Володимира Захарова.

Зустріч із учнями старших курсів та студентами професійно-технічних навчальних закладів проходила у конференц-залі Київського бронетанкового заводу. Ольга Горчакова презентувала інформацію про перспективи одержання вищої технічної освіти у Національному університеті харчових технологій. Наш фахівець ще на початку свого виступу наголосила, що саме у нашому навчальному закладі можна отримати дійсно якісну вищу інженерну технічну освіту, вона навела основні переваги отримання кваліфікації інженера-механіка, ознайомила майбутніх студентів з новаціями вступу до ВНЗ у 2018 р., а також із можливістю реалізувати себе у культурному та спортивному житті під час навчання.

За активну участь у профорієнтаційному заході «Люби і розбудовуй Україну» Національний університет харчових технологій отримав подяку від директора Київського міського центру зайнятості Віктора Білича.

Колектив Навчально-наукового інженерно-тнхнічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових технологій щиро вдячний за гостинний прийом керівництву Київського бронетанкового заводу та за організацію Державній службі зайнятості, а учням бажає успішного навчання, та вже незабаром чекатиме на них у ролі майбутніх студентів.